This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Nyhet

ÅF välkomnar erfaren förvaltningschef i Växjö

Den 19 augusti tillträdde Maria Sundell Isling som seniorkonsult på ÅFs kontor i Växjö. Hon kommer närmast från en tjänst som chef för den tekniska förvaltningen i Växjö kommun.

Maria Sundell Isling

Maria Sundell Isling är landskapsarkitekt i grunden och har mångårig erfarenhet av offentligt stadsmiljöarbete från Malmö stad och nu senast i Växjö kommun. Under nära 30 år på Malmö stad arbetade hon i olika positioner med utveckling av stadsmiljö, park, drift- och underhåll samt trafikavdelningschef på gatukontoret. Under de senaste sex åren har Maria haft rollen som förvaltningschef för tekniska förvaltningen i Växjö kommun med ansvar för att förvalta, bygga och utveckla stadens parker, gator och torg och för VA och avfallsfrågorna i kommunen.

- Maria har en lång och gedigen erfarenhet av olika stadsmiljöprogram och offentlig förvaltning. Hon har mycket att bidra med till vårt erbjudande och vi är glada över att få välkomna henne till ÅFs kontor i Växjö, säger Lisa Kullendorff, regionchef inom samhällsbyggnad för ÅF i Syd.

Tanken är att Maria ska arbeta med strategiska programarbeten och policydokument och hon har god lokal kännedom av så såväl de småländska skogarna som slättlandskapet i Skåne. I sin nya tjänst som seniorkonsult på ÅF i Växjö kommer Maria initialt att ingå i projektgruppen som arbetar med Storstadspaketet i Malmö.  

- ÅF är ett progressivt företag som har en hög ambition när det gäller hållbarhetsfrågor, inte minst inom transportområdet. Min drivkraft är att skapa attraktiva och hållbara städer och därför tycker jag att det känns jätteroligt att börja på just ÅF, säger Maria Sundell Isling. 

Under det kommande halvåret kommer Maria även att vikariera för Peter Håkansson, sektionschef trafik- och samhällsplanering.