This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Nyhet

ÅF utvecklar prototypprodukt för förbättrad drönarnavigering över arktiska miljöer

I samarbete med Integrated UAV ska ÅF undersöka och ta fram en prototypprodukt som syftar till att förbättra och öka noggrannheten vid navigering med drönare.

Genom ett samarbete med Integrated UAV, har ÅF beviljats medel från Europeiska rymdorganisationen ESA. Anledningen är att undersöka och ta fram en prototypprodukt som syftar till att förbättra och öka noggrannheten vid navigering med obemannade flygfarkoster (UAV), även kallad drönare, i arktiska miljöer - ett område där magnetfält och satellitnavigering ofta störs.

-        Drönare använder sig normalt sett av olika tekniker för navigering, några av de viktigaste är magnetisk kompass och satellitpositionering. I synnerhet vid nord- och sydpolen kan dessa tekniker påverkas och störas. Därför är navigation och manövrering i sådana områden ibland problematiska, säger Tomas Gustafsson, expert på drönarteknologi på ÅF.

Ett syfte med projektet är att stärka tilltron till drönartekniken bland forskare, turistnäring, transportbolag och industri - några av de som använder drönare i arktiska områden men som ofta påverkas av störningarna.

-        Drönare används för kartläggning av topografi och geologi, snöförekomst, hur isutbredningen i farvattnen runt fartygen är och till att transportera utrustning i svårtillgängliga områden, säger Tomas.

En del i utvecklingen av projektet kommer att bestå i att ta fram en hårdvaruprototyp som ska kunna integreras mot befintliga styrenheter på en drönare och assistera eller ta kontrollen över farkosten även när magnetfält eller satellitnavigering är störd.

-        För att utveckla hårdvaruprototypen skulle vi behöva loggad data från olika typer av flygföretag. Därför vill vi gärna komma i kontakt med personer som jobbar med eller använder drönare i arktiska miljöer och som upplevt störningar. Vi tror att dessa personer skulle kunna bidra med värdefull data, berättar Tomas.

Projektet kommer att pågå under ett års tid och påbörjades 1 juli 2019.

För mer information, kontakta Tomas Gustavsson.