This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Nyhet

ÅF satsar på kompetens inom effektiv bygglogistik

Industrins logistik- och effektiviseringsresa startades redan på 90-talet. Men byggindustrin håller på att halka efter. Det vill ÅF råda bot på och har därför skapat en kurs inom bygglogistik tillsammans med Teknikhögskolan i Uddevalla.

Utvecklingen inom bygglogistik har börjat ta fart, samtidigt som behovet av mer logistikkompetens i branschen är stort. ÅF har sett behovet och fångat upp det genom att satsa på kompetens inom bygglogistik.

Skapat en kurs inom bygglogistik

Teknikhögskolan i Uddevalla har fångat upp behovet och därför inkluderat kursen Bygg och anläggningslogistik i den två åriga yrkeshögskoleutbildningen Bygg och anläggningsledare. Detta för att utveckla tänket kring hur man ska jobba med bygglogistik, nu och i framtiden.

- Det är jätteviktigt att de studerande får både inspiration och bredd från flera håll under utbildningen. Så utöver våra egna ÅF-medarbetare som håller en del av kursen har vi bjudit in flera av våra samarbetspartners. Myloc om digitalisering, DB Schenker som pratar om operativ bygglogistik, och bygglogistikforskaren Michael Thunberg från Linköpings Universitet, säger Jenny Olsson, konsult inom Supply Chain på ÅF.

Spara på både miljö och pengar

Kursen som är tio veckor lång har cirka 30 kursdeltagare i blandade åldrar. Majoriteten har erfarenhet från byggbranschen och jobbar även heltid parallellt med studierna. De har olika roller idag, så som hantverkare, arbetsledare och platschef.

- Detta är en jätteviktig kurs för oss. Bygg och anläggningslogistik en viktig pusselbit i vår utbildning för att de blivande bygg och anläggningsledarna ska ha en så komplett kunskap som möjligt när de tar examen. Samtidigt som vi också ger kursdeltagarna chansen att komma i kontakt med företag på marknaden som jobbar och är duktiga inom området, säger Ingela Rickander, Studerandeansvarig, på Teknikhögskolan.

Under kursen har gruppen till exempel gjort studiebesök vid ett av NCCs byggprojekt för att titta i verkligheten och sen diskutera. Med hjälp av kursen får de studerande lära sig hur det går att med hjälp av logistik jobba smartare och effektivare för att i slutändan spara både miljö och pengar.

- Vi har haft jätteintressanta diskussioner och mycket av utbildningen har varit en ögonöppnare för deltagarna men vi har också fått massor tillbaka. Bland annat har vi pratat om hur olika förändringar i informations- och materialflöde ger olika konsekvenser, och hur ens beslut kan påverka t.ex. produktiviteten i byggprocessen, säger Jenny Olsson.

"Enorma fördelar med att kunna bli bättre på bygglogistik"

Norrlands Universitetssjukhus genomgår mellan 2017-2023 både om- och nybyggnation och där har ÅF helhetsansvaret för bygglogistiken. Och enligt Petter Wadmark, som ansvarar för projektet, borde beställare vid stora byggprojekt bli bättre på att ställa krav avseende logistikstrukturen.

- Bygglogistik står på tröskeln till att få andra företag att förstå hur viktigt det är men det handlar om ett förändrat synsätt vilket skrämmer en del. Men om man tar industrin som exempel så började deras logistik- och effektiviseringsresa redan på 90-talet. Vi ser ju enorma fördelar med att bli bättre på bygglogistik - lägre byggkostnader, mindre påverkan på miljön och kortare byggtider. Därför tycker vi att företag verkligen borde satsa på det att utbilda inom området.