This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Nyhet

ÅF säkerställer hållbarhet i vägplanarbete åt Trafikverket

Trafikverket genomförde under sommaren en upphandling för delar av Riksväg 66, som går från Västerås till den norska gränsen vid Sälenfjällen. ÅF tilldelades framtagande av vägplaner med fokus på hållbarhet, och fick dessutom högst poäng på redovisningen av mervärden inom hållbarhet.

Upphandlingen gäller framtagande av vägplaner för delarna Ludvika-Smedjebacken och Smedjebacken-U länsgräns (Oti) på Riksväg 66. Sträckorna ska byggas om, bland annat för att förbättra trafiksäkerheten, till att bli mötesseparerade med växelvis två och ett körfält.

Trafikverket arbetar för att skapa ett transportsystem som är långsiktigt hållbart och effektivt. Som ett led i det är miljö- och hållbarhetsfrågor centrala, och mervärden avseende miljö och ekologisk hållbarhet var en viktig del av upphandlingen. ÅF fick högst poäng för redovisningen av hur arbetet med dessa frågor ska genomföras på ett integrerat sätt i projekteringen, delvis ett nytt arbetssätt.

I förfrågningsunderlaget hade ett antal miljö- och hållbarhetsutmaningar identifierats, däribland passagemöjligheter för små och medelstora djur, viltstängselsplacering, hur befintliga vandringshinder ska åtgärdas, hantering av massor, ersättningsvägar och buller, samt skapandet av naturmiljöer.

- Vi tittar också på åtgärder för härfågel som är rödlistad som regionalt utdöd men förekommer just i detta område, ett av få områden i Sverige. Det är alltså en riktig raritet säger Petter Björkman, miljöspecialist, ÅF.

Några andra exempel på åtgärder som ÅF presenterade är återskapande av skogliga värden, faunapassager och en strategi för bekämpning av invasiva arter.

- Det här projektet är ett bra exempel på hur vi konkret kan arbeta med hållbarhet i vägplaneringen. Hållbarhet är en central del av hur vi på ÅF arbetar och vi är därför mycket stolta över att vi fick högst poäng för redovisningen av mervärden avseende hållbarhet i upphandlingen, säger Anders Ågren, sektionschef, ÅF.

Anbudssumman uppgår till 31,6 miljoner kronor. Vägplanerna ska levereras hösten 2021.