This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Nyhet

ÅF rekryterar expert på isfria vägar

Sedan den 1 april i år jobbar Raheb Mirzanamadi, doktor inom isfria vägar, på ÅF.

Raheb kommer från Chalmers där han doktorerat inom väg- och vattenbyggnad samt arbetat med projektet ”halkfria vägar”. Förenklat är projektets syfte att samla in, och återföra, värme för att hålla rent vägar vintertid.

- Under sommartid kan temperaturen på asfaltbelagda vägar stiga upp till 70 ˚C. Den höga temperaturen kan leda till deformation. Men under vintertid kan temperaturen på vägar minska. Den låga temperaturen kan leda till att vägar blir hala och därmed ökar risken för trafikolyckor, säger Raheb Mirzanamadi.

Under sommaren utvinns solenergi

En potentiellt miljövänlig metod för att minska problemen är att använda ett vattenbaserat vägvärmesystem system (HHP), något som Raheb tog fasta på och utvecklade en simuleringsmodell för.

- Jag utvecklade en modell för ett vattenbaserat vägvärmesystem (HHP). HHP-systemet består av rör integrerade i vägbanan. En vätska cirkulerar genom rören som värmeenergibärare, säger Raheb.

Modellen går ut på att det under sommartid utvinna solenergi och sparas in i ett termiskt säsongsenergilager. Under vintertid förs energin sedan tillbaka från det termiska energilagret till vägen för att öka vägytans temperatur.

Regeringsuppdrag i Norge

I sin nya roll på ÅF vill Raheb vara med och utveckla hållbarhetstänket, där förnybara energikällor är viktigt för framtiden. Men det nya HHP-systemet innebär också att man skulle kunna öka trafiksäkerheten under vintern, speciellt på de vägssektioner där förare inte vet att vägytan är hal. Redan tredje dagen på jobbet kom det in en speciell förfrågan från Norge om att hjälpa till med ett regeringsuppdrag.

- De vill göra sina helikopterplattor isfria. Så projektet innefattar att beräkna, dimensionera och simulera en isfri helikopterplatta. Projektet är det enda i sitt slag i Europa och kommer kunna användas i större skala för till exempel motorvägar längre fram, säger Raheb.

Analyserar egenskaper hos olika material

Raheb har också erfarenhet från att analysera termiska egenskaper hos olika material, speciellt asfalt och betong, men även experimentella och numeriska simuleringsmodeller.

- Jag skapade en numerisk mikrosimuleringsmodell för att beräkna värmeledningsförmåga hos asfalt och betong och jämförde resultaten med experimentell mätning. Skillnaden mellan den numeriska simuleringsmodellen och de experimentella resultaten var mellan två och sju procent. En ökning av värmeledningsförmågan hos asfalt och betong kan minska temperaturfluktuationer på vägytan mellan sommar och vinter och kan öka värmeöverföring mellan röret och vägytan i ett vattenbaserat vägvärmesystem.