This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Nyhet

ÅF och Teknikutbildarna inleder samarbete

Kommer erbjuda utbildningar inom teknik, arbetsmiljö och industri

Henrik Cederschiöld, ÅF, Jacob Rydholm, ÅF, Anna Lundbäck, Teknikutbildarna och Bernt Bergvall, Teknikutbildarna

Industrin står inför stora utmaningar med tuff internationell konkurrens. För att fortsatt bibehålla en hög kvalitet och innovationskraft är kompetenssäkring en grundläggande faktor. Därför har ÅF och Teknikutbildarna i Norden AB tecknat avtal för att gemensamt erbjuda utbildningar där kurserna leds av konsulter från ÅF. Utbildningarna kommer rikta sig till yrkesverksamma inom områdena teknik, arbetsmiljö och industri, och finns för olika nivåer, från grundläggande till avancerad.

– Med ett utbildningssamarbete får vi större möjligheter att utveckla vår konsultverksamhet och vässa våra tjänster och lösningar gentemot marknaden. Teknikutbildarna är en utmärkt samarbetspartner då det är en utbildningsleverantör med en lång erfarenhet och ett starkt varumärke, säger Henrik Cederschiöld, affärsområdeschef Specialized Technical Services, division Industry.

I samarbetet ingår även att ÅF och Teknikutbildarna bildar ett gemensamt råd för produktutveckling som ska verka för att identifiera framtida utbildningsbehov på marknaden.

– Vi är mycket nöjda med vårt nya avtalade samarbete som är ett erkännande av vår förmåga att administrera och planera efterfrågad utbildning. Den betydande kompetens vi nu får tillgång till genom ÅF innebär en förstärkt möjlighet att leverera fler kvalificerade utbildningar, säger Bernt Bergvall, vice VD för Teknikutbildarna.