This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Nyhet

ÅF Ljud & Vibrationer skapar god ljudmiljö i Lunds framtida kunskapscenter

Lunds Universitet får ett nytt kunskapscenter – Forum Medicum. Byggnaden ska möta framtida behov och skapa naturliga mötesplatser för studenter och forskare från olika discipliner. ÅF Ljud & Vibrationer har fått i uppdrag att utforma byggnadens akustik och skapa god ljudmiljö.

Tillsammans med Lunds Universitet har Akademiska hus jobbat fram Forum Medicum – ett projekt där stort fokus ligger på att integrera två verksamheter vid Lunds Universitet, HSC (Health Science Center) och BMC (Biomedicinskt centrum). Ambitionen är att skapa ett medicinskt- och hälsovetenskapligt kunskapscentrum. Byggnaden ska möta framtida behov och skapa naturliga mötesplatser för studenter och forskare från olika discipliner. Forum Medicum ska utformas helt efter de behov som verksamheterna har – bra ljudmiljö är en av dem och ÅF Ljud & Vibrationer har fått i uppdrag att ansvara för akustiken.

-      Byggnaden präglas av öppna ytor och en transparens, där olika material kombineras – trä, betong och glas. Öppna utrymmen och hårda ytor kan medföra en utmaning vad gäller ljudmiljön, men här kompromissas det inte -det sätts hårda krav på akustiken, berättar Ann-Charlotte Thysell som arbetar med att skapa värdeskapande ljudkrav för verksamheten och är projektledare för akustisk utformning i projektet.

Det är i de öppna miljöerna arbetsplatserna i byggnaden ska placeras, något som ska  öka kreativitet och idéutbyte. Byggnaden, som ritats av arkitekt Henning Larsen, har anpassats till de olika forskningsprocesser och arbetsmetoder som karaktäriserar den hälsovetenskapliga forskningen och har utformats för att snabbt kunna förändras utan att göra för stora ombyggnationer. 2023 beräknas kunskapscentret stå klart.

Vill du veta mer om projektet? Kontakta Ann-Charlotte Thysell ann-charlotte.thysell@afconsult.com.

Relaterat innehåll