This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Nyhet

ÅF initierar och medverkar i nytt forskningsprojekt kring stomljud

Stomljud är en typ av buller som orsakas av vibrationer från en bullerkälla, exempelvis tåg i en tunnel, och sprids via marken till byggnader där vibrationerna kan omvandlas till hörbart ljud. Stomljud har en negativ påverkan på människor, på liknande sätt som luftburet buller har.

Malcolm Lightbody, Unsplash

Det finns i dag inga nationella riktlinjer för stomljud från trafik. Praxis är att riktvärdena bestäms i varje projekt, vilket resulterar i så kallad projektspecifika riktvärden. Det florerar ett flertal mer eller mindre beprövade beräkningsmetoder bland de företag som utför stomljudsberäkningar. Oftast har dessa beräkningsmetoder inbyggda säkerhetsmarginaler som skall tillse att beräkningsresultatet ligger på den säkra sidan så att riktvärde klaras. Eftersom det skulle kunna vara mycket dyrt att åtgärda en färdigbyggd anläggning som inte klarar stomljudskravet, så är säkerhetsmarginalen ofta väl tilltagen.

ÅF Ljud & Vibrationer har föreslagit till Trafikverket att finansiera ett nytt forskningsprojekt med målet att skapa en nationellt vedertagen modell för stomljudsberäkning, med välunderbyggda säkerhetsmarginaler. För att Trafikverket skulle kunna finansiera ett sådant projekt behövde ansökan komma från en utbildningsinstitution, varför Chalmers Tekniska Högskola kontaktades som partner. Ansökan från Chalmers, med ÅF som partner, har nu blivit godkänd av Trafikverket.

”Ända sedan vi identifierade behovet av projektet och tog de första kontakterna med Trafikverket och Chalmers tidigt 2018, har vi fått indikationer på att projektet var efterlängtat och skulle vinna gehör hos Trafikverket. Det känns väldigt roligt att vår uthållighet nu har belönats med ett godkännande av projektet”, säger Johan Scheuer, akustikkonsult i Göteborg.

”Behovet är stort, då vi ser att mer spårtrafik förläggs i tunnlar under bebyggelse. Vår del i forskningsprojektet blir att förse Chalmers med resultaten från ett 15-tal stomljudsmätningar under de närmaste två åren. Vi har stor erfarenhet av stomljudsberäkningar och på ÅF Ljud & Vibrationer har vi bland annat jobbat med Citybanan i Stockholm, Citytunneln i Malmö och Västlänken i Göteborg.”

I projektet, som innebär en teknisk licentiatutbildning på Chalmers, kommer dagens beräkningsmetoder att sammanställas och en ny, väl underbyggd modell för stomljudsberäkning att forskas fram.

Relaterat innehåll