This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Nyhet

ÅF hjälper industrier i Chile med skärpta bullernivåer

År 2011 skärptes kraven på maximala nivåer för omgivningsbuller i Chile. De nya kraven var i paritet med europeisk standard och därmed väl bekant för ÅFs akustikkonsulter. Då ÅF tidigare utfört uppdrag åt cellulosakoncernerna CMPC och ARAUCO, blev uppdraget med kartläggning av externbuller och bullerspridning tilldelat ÅF Ljud & Vibrationer.

Akustikkonsulterna Michail Rinakakis och Lars Landström har sedan införandet av de nya bullerkraven rest till Chile ett flertal gånger. Där har de kartlagt externbuller på totalt åtta fabriker tillhörande CMPC och ARAUCO. Utöver bullerkartläggning har det utarbetats handlingsplaner och åtgärdsförslag i överenskommelse med det nya regelverket.

Visuell presentation av bullerkällor

De nya kraven medför en dämpning på 2 -10 decibel ner till 50dBA för de aktuella fabrikerna. ”Att sänka ljudnivån med upp till 10 decibel är exceptionellt och en stor utmaning för industrierna i Chile, speciellt när det skall ske under en bestämd tidsperiod som i sammanhanget är mycket kort”, säger Lars Landström. Till skillnad från fabriker i exempelvis Sverige, har man på grund av klimatet en mer öppen produktion med mycket utrustning utomhus. ”En problemställning för fabrikerna var att delar av utrustningen var placerat utomhus. Detta medför såklart högre bullernivåer till omgivningen.”

Genom att systematisk identifiera de olika bullerkällorna och åtgärda de efterhand, har man kunnat säkerställa att bullernivåerna har sänkts i enlighet med de nya kraven. I arbetet har man använt en akustisk kamera som effektivt identifierat olika störningskällor på fabrikerna. Kameran gör att mätdata överlagras till en videosekvens som ger en visuell och tydlig bild av buller och därmed underlättar arbetet med att identifierar alla störningskällor.

”Den akustiska kameran har gjort arbetet mycket mer effektivt”, säger Michail Rinakakis. ”Dels underlättar det för oss att identifiera vilka källor som låter mest och ska prioriteras i en handlingsplan, men det ger även ett underlag till beställaren som på så sätt får bättre förståelse av vad som behöver göras för att nå kraven för omgivningsbuller.”

Vunna kunskaper

Michail berättar att arbetet fortfarande pågår, men att de flesta fabriker nu har genomfört de åtgärdsförslag som getts utifrån bullerkartläggningarna. Flera av fabrikerna följer nu de nya kraven på maximala nivåer för omgivningsbuller. För egen del säger han att uppdraget varit lärorikt bland annat på grund av Chiles klimat. ”Uppdraget skiljer sig från liknande uppdrag i Europa, då lokala klimatfaktorer inverkar på ljud och våra beräkningar.” Därutöver var erfarenhetsutbyte med kollega Lars Landström mycket givande. ”I ett uppdrag som detta, är det mycket viktigt med en erfaren akustiker. Att få jobba med Lars har gett mig en större kompetens inom industribuller” förklarar Michail.

En värdefull lärdom för både Lars och Michail var Chiles höga ambitioner när det kommer till miljöfrågor. ”Vi tycker att Sverige och Norden har hårda krav gällande miljöfrågor, men det vi ser är att Chile tar dessa frågor väl så seriöst som vi gör här hemma. Landets utveckling styrs med en tydlig miljöstrategi till fördel för befolkningen”, avslutar Lars Landström.

Relaterat innehåll