This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Nyhet

ÅF forskar om hållbar transportinfrastruktur i framkant

Dagens samhällsbyggnadssektor kräver lösningar för en resurseffektiv och miljömässigt hållbar infrastruktur. Klimatpåverkan kan minskas genom att befintliga konstruktioner utnyttjas optimalt istället för att bygga nytt. Kent Kempengren, bro- och anläggningskonstruktör på ÅF, forskar i ämnet.

För att beräkna bärförmågan och därmed hållbarheten på en konstruktion, räknar man på lasteffekterna. Ett sätt att optimera användningen av befintliga betongkonstruktioner är att utveckla de beräkningsmodeller som finns. Det är vad Kent Kempengren forskar på, som industridoktorand vid Institutionen för Bygg- och Miljöteknologi vid Lunds tekniska högskola.

- Dagens beräkningsmodeller beskriver inte betongmaterialets beteende på ett korrekt sätt, vilket resulterar i beräkningar på lasteffekter som inte visar hur strukturen faktiskt bär sina laster. För att få rätt data krävs ofta ytterligare analyser som ofta är komplexa, tidskrävande och kostsamma, säger Kent Kempengren.

Kents forskning fokuserar på alternativa, kompletterande beräkningsmetoder, och då specifikt på utvecklingen av två befintliga lösningar för dimensionering och analys av armerad och spännarmerad betong – nämligen strut and tie method (STM) och stress fields method (SFM). De visar hur laster,  exempelvis från fordon på en bro, går igenom betongkonstruktionen, och underlättar på så sätt identifikation av var stora tryck- och dragkrafter uppstår.

ÅF deltar i utvecklingen både nationellt och internationellt. Forskningen bedrivs på Lunds Tekniska Högskola i samverkan med Chalmers och med framtida internationell medverkan från Schweiz och Portugal. Kent Kempengrens licentiatavhandling beräknas bli klar under det närmaste året.

- Mitt mål är att den utveckling av metoderna STM och SFM som jag forskar på ska kunna implementeras vid dimensionering av nya brokonstruktioner i betong, samt vid utvärdering av bärförmågan hos befintliga. STM och SFM är metoder och verktyg som har en potential att väsentligt förbättra resurseffektiviteten för transportinfrastruktur, säger Kent Kempengren.