This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Nyhet

ÅF en del av A Working Lab

Den 18 juni deltog företrädare från ÅF vid ett seminarium om stadsbyggnad och innovation med fokus på A Working Lab – ett av Sveriges första kontorshus i trä tillika Sveriges intelligentaste byggnad. Bakom A Working Lab finns en bred samverkan mellan en mängd aktörer, däribland ÅF. I september beräknas de första hyresgästerna flytta in.

Seminariet ägde rum på Chalmers i Göteborg och erbjöd en kunskaps- och inspirationsresa om hur A Working Lab kom till. Tillsammans med Akademiska Hus, RISE, Byggdialog, Chalmers, Chalmersfastigheter, IVL, Johanneberg Science Park och FOG Innovation har ÅF utvecklat en unik plats för innovation. Under seminariet presenterades innovationsprojektens lärdomar och resultat samt resultaten från det följeforskningsprojekt som studerat innovationsprocessen under byggskedet

ÅF har bland annat bidragit med VVS-projektering, styr och övervakning, solcellsprojektering, akustik, AI, yttre VA, energi- och resurseffektiva tekniker samt energisamordning. I dagens energisystem utgörs en stor del av driftskostnaderna av effektbelastningarna. Genom att ta fram fler sätt att hålla ned effekttopparna kan man uppnå energismarta lösningar, där energilagring är en variant. Ett sätt att göra det på är genom energilagring med fasändringsmaterial (PCM). Flera företrädare från ÅF fanns på plats, däribland Kaia Eichler, som är chef för sektionen Hållbart byggande på ÅF i Göteborg.

- Utöver projekteringsuppdrag har vi haft ett strategiskt innovationspartnerskap med Akademiska Hus för att satsa på ett långsiktigt samarbete nära kunden. Det varit extra kul att få jobba med bl.a. energilager i det här projektet, då jag faktiskt skrev mitt exjobb om just energilagring med fasändringsmaterial (PCM). Som konsulter fungerar vi som en brygga mellan forskning och byggherrar – vi ser till att den praktiska tillämpningen blir av, säger Kaia Eichler. 

Går det att skala upp den här tekniken till att ha i alla hus?

- I stort sett, ja. Som alltid med innovation måste den kommersialiseras för att bli av – vi måste hitta ännu bättre lönsamhet. När vi pratar om digitalisering i byggbranschen är det viktigt att vi skapar en infrastruktur för att lösa framtida utmaningar, men det är viktigt att tänka på att det som faktiskt löser de utmaningar vi har, för att nå klimatneutralitet i byggbranschen, är tekniska lösningar som just energilager med PCM och DC-hus med solceller och batterilager, säger Kaia Eichler.

På plats fanns även Tobias Davidsson, digitaliseringsansvarig för affärsområde Buildings på ÅF, som pratade om digitaliseringens betydelse för fastighetsbranschen. 

- Jag ser det som väldigt positivt att vi bygger den här typen av testbäddar i samverkan och försöker enas om grundbegreppen. Då kommer vi att uppnå större hållbarhet än andra branscher. Vi har alltid pratat mycket om hållbarhet på ÅF men idag jobbar vi med våra kunder på ett helt annat sätt inom dessa frågor, för att definiera behoven och möjligheterna, säger Tobias Davidsson.

Foto: Tengbom

Foto: Tengbom