This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Nyhet

ÅF deltar i Svenska kraftnäts insatsstyrka

Stormen Alfrida som flög förbi Sverige under nyårshelgen lämnade problem efter sig, förutom allmän förstörelse så blev det knäckta ledningsstolpar och långvariga elavbrott för flera elleverantörer. När krissituationer som detta inträffar blir det en extrem påfrestning på stam- och regionnät som leder till att viktiga funktioner i samhället slutar fungera. Då behövs frivilliga personer som ställer upp där den ordinarie tekniska personalen inte räcker till.

ÅF har personal i SvK’s insatsstyrka som till exempel åker ut och bygger tillfälliga ledningar förbi drabbade ledningssektioner eller ersätter enstaka stolpar som inte fungerar. 

Tommy Fagerkvist, konsult på ÅFs division Energy, är en av de som har varit medlem i insatsstyrkan i ett par år, redan från SvKs uppstart.

- Tanken är att det till ska finnas en grupp beredare från olika företag i branschen som utbildas i en viss typ av material och stolpar, som ska kunna användas vid ett haveri eller någon annan typ av skada. Där man bygger upp en luftledning parallellt med felplatsen för att få tillbaka spänningen i en större region då detta gäller regionnätet. Därefter kan man påbörja den riktiga reparationen, säger Tommy. 

- Att vara med i detta innebär ju att man får träffa andra kollegor som man aldrig skulle göra annars på olika utbildningar och övningar. Detta är ju något som inte liknar den vanliga vardagen, vilket kan vara lite utmanade.

Andreas Lundbom, också han konsult på ÅFs division Energy, är en av de två som deltog på utbildningen i November. Han valde att gå med efter att två kollegor hade rekommenderat utbildningen som kompetensutveckling och för att få göra en insats för samhället.

- Jag har varit med och byggt upp elnätet efter stormarna Gudrun och Per som drabbade södra Sverige och jag vet att det uppstår en mycket allvarlig situation när elnätet blir utslaget. Vårt samhälle är beroende av el och funktioner som vi tar för givet kommer då inte att fungera. De datorprogram som jag använder mig av dagligen på arbetet för att planera för nya elnät kommer inte heller fungera. Därför handlar utbildningen mycket om att gå tillbaks och lära sig av tiden då vi faktiskt klarade av arbetsuppgifterna utan datorernas hjälp. Det har varit mycket intressant och lärorikt, avslutar Andreas.

 Andreas Lundbom ÅF

Detta är en utbildning som SvK erbjuder för tekniker som arbetar inom distribution, stam- och regionnätsverksamheterna. Men enbart det räcker inte, SvK ställer höga krav på vem som får ingå i insatsstyrkan. Därför anordnas antagningsprov med tester som sker under en dag där praktiska och teoretiska kunskaper testas genom intervjuer, tester och prov. Vid en krissituation krävs det att insatsstyrkans personal kan agera på ett professionellt, effektivt och ansvarsfullt sätt.

Läs mer om SvK's insatsstyrka här.