This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Nyhet

ÅF delaktiga i Kirunas samhällsomvandling

Stadsflytten av Kiruna pågår för fullt sedan några år tillbaka och år 2035 beräknas omvandlingen av den nuvarande stadskärnan vara färdig. Kirunas nya centrum byggs tre kilometer öster om det nuvarande. I september 2022 räknar man med att handel och annan service påbörjats i den nya stadskärnan, som kommer att bestå av omkring 300 bostäder och ett 50-tal butikslokaler.

Foto: Tirsén & Aili Arkitekter

ÅF har fått ansvaret för att planera konstruktionen av bygghandlingar, systemhandlingar och förfrågningsunderlag till Kvarter 7, 8 och 9 i Kirunas nya centrum. De tre kvarteren kommer bland annat att bestå av handelsvåningar, kontor, garage, bostäder och skyddsrum.

- Det som gör det här till ett extra spännande projekt är att vi får tillfälle att bidra till i stort sett alla delar i en husbyggnadsprojektering, säger Peter Karlström, sektionschef och uppdragsledare med ansvar för ÅF:s verksamhet inom byggkonstruktion Region Nord.

Arbetet är redan full igång och beräknas pågå under de kommande två åren.

- Man vill komma igång med bygget snabbt, och medan systemhandlingen ska arbetas fram måste vi parallellt detaljplanera andra delar. Det kräver noggrann planering och styrning för att minimera omtag i projektet. I och med att jag själv är född och uppvuxen i Kiruna så är det spännande att få vara med och bygga upp delar av den nya stadskärnan. Det känns roligt att få möjligheten att vara med om att skapa något nytt, säger Peter Karlström.

En viktig princip när ÅF planerar och projekterar för den nya stadskärnan är kommunens utvecklingsplan – en plan som skall möta Kirunabornas önskemål om en funktionsblandad och tät stadskärna med tydlig stadskänsla, ett stadstorg och en handelsgata.

- Att som företag få vara med och forma en ny stad gör mig otroligt stolt, samtidigt som man känner ett stort ansvar. Utmaningarna är såklart enorma men så är även möjligheterna. Med vår kompetens kan vi tillsammans skapa de bästa förutsättningarna för vår egentliga slutkund –  Kirunaborna”, säger Johan Rönnbäck, biträdande regionchef Region Nord.

Foto: Tirsén & Aili Arkitekter