This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Nyhet

ÅF bidrar till Sveriges säkerhet

Ett nytt signalspaningsfartyg för den svenska flottan sjösattes den 18 april. ÅF ansvarar för att fartyget och dess IT-system uppfyller slutkundens krav på IT-säkerhet.

Det nya signalspaningsfartyget har fått namnet HMS Artemis. Det är 74 meter långt med 2 200 tons deplacement och ska ersätta det nuvarande signalspaningsfartyget HMS Orion. En viktig milstolpe i konstruktionen nåddes när sjösättningen genomfördes den 18 april i Gdynia, Polen.

ÅFs enhet för Cyber Security ansvarar för IT-säkerhetsarbetet i projektgruppen hos Försvarets materielverk som anskaffar fartyget. Det inkluderar ansvar för ackrediteringsprocessen, kravställning och kravhantering, uppföljning av leverantörens design och lösningar samt uppföljning av test och verifiering.

”ÅF besitter både kunskap och personal för att säkerställa robusta IT-säkerhetslösningar när Sverige förstärker sin försvarsförmåga. Vår delaktighet i detta projekt visar både på vår förmåga och förtroende från kunden. Vi jobbar inte enbart mot marinen utan levererar även IT-säkerhetslösningar till såväl resterande Försvarsmakten som samhället i stort”, säger Mats Wallin, enhetschef Defence & Security.

Uppdraget är ett exempel på hur ÅF bidrar till Sveriges säkerhet med väldefinierade processer och strukturerat systemarbete i kombination med kompetent och välutbildad personal.