This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Nyhet

ÅF bidrar till att göra Järfälla klimatneutralt inom ramen för Viable Cities

Järfälla kommun är en av nio kommuner som valts ut av det strategiska forskningsprogrammet Viable Cities för att snabba på klimatomställningen. Tillsammans med Barkarby Science, Järfälla kommun, NCC, E.ON Energilösningar och Södertörns högskola tar ÅF ett helhetsgrepp kring klimatneutral samhällsbyggnad i Barkarbystaden.

Barkarbystaden, Visionsbild 2030, Järfälla kommun

Viable Cities, det strategiska innovationsprogrammet för smarta och hållbara städer, är den hittills största satsningen som genomförts i Sverige på forskning och innovation om smarta och hållbara städer. Programmet koordineras av KTH och stödet uppgår till 35 miljoner kronor, som kommer att matchas med samma belopp från de nio städerna.

Projektet heter Klimatneutrala städer 2030 och ÅF har tillsammans med NCC, E.ON Energilösningar, Barkarby Science och Södertörns högskola, på uppdrag av Järfälla kommun, tagit fram ett förslag på hur Järfälla kommun kan bli klimatneutralt till 2030. Tillsammans kommer aktörerna att ta ett helhetsgrepp kring klimatneutral samhällsbyggnad och undersöka hur modern mobilitet, digitalisering och samhällsplanering kan bidra till klimatneutralitet i såväl Barkarbystaden som i framtida stadsutvecklingsprojekt.

ÅF bidrar med expertkompetens inom processledning, konceptutveckling, samskapande och visualisering inom projektets samtliga delar. Bland annat gällande lösningar för framtidens mobilitet, där ÅF ska studera och utveckla ett mobilitetshus som koncept.

- Vi är stolta över att få vara en del av den här samskapandeprocessen och ser många möjligheter, inte minst vad gäller mobilitetshuset. Genom att förstå mänskliga beteenden kan vi utforma platser för interaktion, tjänst och kontext som en sammanhängande upplevelse. Utöver funktioner som har direkt bäring på mobilitet kommer vi även att studera service i form av exempelvis fraktpoddar och leveransboxar, säger Peter Andersson, samhällsplanerare på ÅF.

I Barkarbystaden i Järfälla växer en helt ny stadsdel fram, med tusentals planerade bostäder och arbetsplatser. Projektet vill göra Barkarbystaden till en förebild för klimatneutrala städer och tar avstamp i Järfällas koldioxidbudget. Ett antal pilotprojekt ska ge ökad kunskap och en handlingsplan för Barkarbystadens fortsatta utveckling mot klimatneutralitet. Resultatet förväntas fylla flera kunskapsluckor inom klimatneutral samhällsplanering och är användbart för stadsutvecklingsprojekt i hela Sverige.

- För att samhället ska kunna möta framtidens klimatmål finns det ett behov av innovation i form av smarta mobilitetslösningar och klimatneutralt byggande. På ÅF har vi expertkompetens inom dessa områden, inte minst inom processledning och visualisering, vilket ger oss utmärkta förutsättningar för att vara en del av projekt inom ramen för Viable Cities, säger Helena Paulsson, Head of Urban Development på ÅF.

Projektet inleds i september 2019 och löper över två år. Övriga städer som nu får finansiering och tar sig an uppgiften att bli klimatneutrala till 2030 är Enköping, Göteborg, Lund, Malmö, Stockholm, Umeå, Uppsala och Växjö.