This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Nyhet

ÅF är med och säkrar ett renare vatten

När Stockholm växer måste vi värna om vårt vatten. Nu utvecklas Henriksdals reningsverk till ett av världens mest moderna. Satsningen innebär att vattnet i Mälaren blir ännu renare, och att utsläppen i Östersjön minskar.

År 2040 förväntas minst 1,2 miljoner människor bo Stockholms stad. Målet med projektet SFA (Stockholms Framtida Avloppsrening) är att klara avloppsreningen på ett hållbart och effektivt sätt för en lång tid framöver.

Projektet SFA, att modernisera Henriksdals reningsverk, startade 2016 och beräknas pågå till 2029. ÅF utför allt från projektledning, projektering och programmering till hårdvaruleverans, installation och idrifttagning. Under projektet är det många entreprenörer inblandade och från ÅF ungefär mellan 10-20 personer i teamet som jobbar tillsammans med kunden, vilket gör att man får en bra och tät dialog sinsemellan.

- Som ansvarig totalentreprenör för automation, med en omfattning som täcker hela Henriksdals reningsverk, utgör ÅF en viktig kugge i det maskineri vi byggt upp för att lösa vår tilldelade uppgift. Närmast förestående större milstolpe, och utmaning, är färdigställandet av Biolinje 1, vilken planeras vara driftsatt under hösten 2020. Uppstarten av automationsentreprenaden har fungerat väl och vi ser fram emot fortsatt gott samarbete, säger Henrik Algotsson, projektledare Reningsverk SFA.

Minskade utsläpp i Östersjön

Automationsprojektet är en del i projektet Stockholms framtida avloppsrening och omfattar en effektivare rening med ny membranteknik samt en helt ny reningsanläggning inuti Hammarbybacken. Utöver de positiva effekterna av ett renare vatten i Mälaren och minskade utsläpp i Östersjön betyder det även att transporter av avloppsslam genom bostadsområden försvinner.

Efter utbyggnationen kommer Henriksdals reningsverk kunna ta emot och rena vatten från 1,6 miljoner människor. 

- I en växande stad som Stockholm är detta ett viktigt projekt. Det känns bra i magen att vi på detta sätt säkrar möjligheten att bättre rena vårt avloppsvatten en lång tid framåt, säger Björn Hellström, Affärsutvecklare på ÅF.

Bra för klimatet

Sedan tidigare har ÅF varit involverade i stora infrastrukturprojekt som exempelvis Citybanan och Norra länken i Stockholm vilket gör att man har ett djupt kunnande och en bred kompetens. Något som kan komma att behövas på fler ställen då Björn ser att fler reningsverk i Sverige kommer behöva moderniseras framöver.  

- För att rädda haven kommer reningsverk som ligger vid kusten behöva se över sin verksamhet. Det blir också hårdare miljökrav som måste efterlevas vilket är bra eftersom det är positivt för klimatet, säger Björn Hellström.