This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Nyhet

”Världens hav står inför många utmaningar”

Hallå där Martijn van Praagh, du är Forsknings och utvecklingschef inom miljö på ÅF samt expert inom mikroplaster, återvinning och geokemi. Idag är det är Världshavsdagen - ett tillfälle att uppmärksamma och prata om våra hav. Berätta - vilka utmaningar står haven för idag?

-                     Världens hav står inför många olika utmaningar - utfiskning och reduktion av biologiskt mångfald, övergödning, plast och andra föroreningar men framförallt genom sammanverkan av olika hot tillsammans med effekterna av klimatförändringar. Övergödningens konsekvenser kan till exempel förvärras på grund av högre temperaturer. Det kan vara skillnader i utmaningarna regionalt, i Östersjön är övergödning ett särskilt stort problem till exempel.  

Vilka åtgärder sätts in för att göra något åt situationen?

-                     Det tas många initiativ för att förbättra läget -  både från politiskt och privat håll, både lokalt och globalt. Vi ser exempelvis initiativ att samla upp plaster från haven och stränder, att minska plastkonsumtionen, att ytterligare rena våra avloppsvatten på läkemedel och att inkludera havet i den nationella och kommunala planeringen. Politiskt kan vi se att FNs globala mål, där ett av målen handlar om livet under vatten och att bevara och att nyttja de marina resurserna på ett hållbart sätt, något som i sin tur leder till att bekämpa utfiskning, minska övergödning och utsläpp av föroreningar.

Det som ställer till det tyvärr är att klimatförändringen – som numera får kallas klimatkrisen – kräver att alla insatser och initiativen som görs måste snabbas på och utökas. En stor utmaning i detta är att det är väldigt stora och tröga system som måste ändras för att säkerställa hållbara havsmiljöer. Hoten kommer nämligen från många olika håll, både direkt genom överfiskning och nedbrytning av naturens resurser i haven, men även genom diffusa utsläpp från jordbruk och städer som hamnar i slutändan i våra hav.

Hur arbetar ÅF med detta?

-                     Vi jobbar med detta på många olika sätt – i forsknings- och utvecklingsprojekt om vattenburna föreningar, vi hjälper både städer och industrier att kartlägga, mäta och minska sina utsläpp till sjöar, vattendrag och hav. Vi hjälper också företag och kommuner med strategier kring att minska sina klimatpåverkande utsläpp och uppnå FN:s hållbarhetsmål, inte minst det som handlar om livet under ytan.