This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Nyhet

Vill du bli rådgivare till ÅFs VD?

Vad driver dig, hur är en bra chef och hur tror du att vi får fler unga kvinnor att bli ingenjörer? Kom och diskutera det med ÅFs VD Jonas Gustavsson.

Som en av Sveriges största ingenjörs- och designarbetsgivare vill vi på ÅF lära känna och få input från er som är på väg ut på arbetsmarknaden, ni som är födda efter 1995.

ÅFs VD och koncernchef Jonas Gustavsson söker fyra kvinnliga ingenjörsstudenter som tillsammans kommer att bilda hans Advisory Board. Gruppen kommer att träffas 3-4 gånger per år och diskutera frågor som förväntan på arbetsgivare, ledarskap och hur vi få fler unga kvinnor att bli ingenjörer.

Till Jonas Gustavssons Advisory Board söker vi därför dig som är:

- Kvinna född efter 1995
- Ingenjörsstudent
- Tydlig med dina förväntningar på din framtida arbetsgivare

Vi vill att du är kvinna eftersom ÅF har som mål att öka andelen kvinnor inom koncernen och att bidra till att fler unga kvinnor väljer ingenjörsbanan. För att öka insikten om hur vi möjliggör detta vänder sig Jonas Gustavsson´s Advisory Board till unga kvinnor.

Som medlem av Advisory Board kommer du att få ersättning och inför varje möte kommer du att behöva förbereda en uppgift . ÅF kommer att stå för dina resor till och från huvudkontoret i Solna.

Välkommen med din ansökan här.