This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Nyhet

Trendspaning - Tätt samarbete och samordning ger hållbar citylogistik

Effektivare transporter i städer minskar trängsel, ökar trafiksäkerheten, är positivt för miljön och ger lägre transportkostnad för kommuner och städer. Nu tar ÅF helhetsansvaret för citylogistiken.

I cirka 40 av Sveriges 290 kommuner finns idag en lösning för samordning av varuleveranser. ÅF har nu utvecklat ett citylogistikkoncept där ÅF som logistikpartner utformar logistikstrukturen utifrån en grundlig analys av material- och informationsflöde, samt behov och förutsättningar. ÅF implementerar, styr och sköter om strukturen och flödena för att garantera effektiv och hållbar logistik. Tillsammans med strategiskt utvalda partners kan ÅF skapa en helhetslösning inom citylogistik.

ÅFs samarbetspartner Myloc tillhandahåller och utvecklar ett användarvänligt molnbaserat system med funktioner specialanpassade för samordnad varudistribution. Utifrån geografisk plats kan ÅF välja en operativ logistikaktör som är etablerad på den aktuella marknaden samt flexibel och anpassningsbar till logistikkonceptet. Det miljövänliga cykelåkeriet MOVEBYBiKE är också samarbetspartner till ÅF och möjliggör tids-och kostnadseffektiv distribution i stadsmiljö.

- Vi ser ju att efterfrågan på citylogistiklösningar ökar, och det tycker vi är bra, för det behövs verkligen. Vid sådana här typer av lösningar är det också lättare för motparten att ställa krav, till exempel på vilka fordon som ska användas. Vi har exempelvis en eldriven fraktcykel som passar för vissa typer av godsleveranser i city. Framförallt vid hemleverans av e-handelsvaror där cykeln är 50 % effektivare än budbil inne i city. Men man väljer det fordon som passar bäst för respektive flöde, säger Petter Wadmark, projektledare från ÅF.

Utsläppen har minskat med 70 procent

Det finns flera positiva effekter, bland annat färre tunga fordon i närmiljön vid till exempel skolor och förskolor. Vid färre transporter är det lättare att påverka leveranstiderna och styra transporterna till tider som passar. Färre transporter ger lägre transportkostnad för kommunerna.

De positiva effekterna har bland annat Södertörns kommuner sett. När kommunerna samordnat transporten av varor och livsmedel till verksamheter som skolor, förskolor och äldreboenden har utsläppen minskat med ca 70 procent. Kommunerna har också upplevt det lättare att planera behovet av personalinsatser när leveranstiden är känd och antalet leveranser är färre.

Att dessa effekter är konstaterade stärker ÅF i insikten att såväl behovet som nyttan med citylogistik är stor.

Transporterna halverades

Även Kungsbacka kommun har en citylogistiklösning på plats där varor från flera leverantörer konsolideras i en terminal, packas om och distribueras i en samlad leverans.

Samordningen startade i november 2016 och omfattade initialt kommunens 120 måltidsverksamheter. I första skedet anslöts kommunens tre största leverantörer till citylogistiklösningen, våren 2017 var det ytterligare sju leverantörer - och fler står på tur. Inledningsvis gjordes det drygt 400 leveranser i veckan, till att våren 2017 vara nere i knappt 200 leveranser per vecka. Samlastningseffekten av projektet förväntas bli större när samtliga varugrupper fasats in.

- Myloc City Logistics implementerades då PostNord behövde ett kontrolltorn för att kunna leverera det vi kravställt i upphandlingen såsom aviseringsfilter och statistik. Molntjänsten är flexibel och okomplicerad och vi kan enkelt få kontroll på alla aktiviteter och tillgång till nödvändiga data. Jag ser stor potential i Myloc City Logistics. Det är väsentligt att ha en strukturerad logistiklösning för att ha kontroll på flödet, säger Joakim Carlsson på Kungsbacka kommun.

Citylogistiklösningar för en hållbar framtid

En helhetslösning inom citylogistik sparar på miljö och pengar samt ökar säkerheten i en stad. Citylogistiklösningarna som ÅF skapar gör det även möjligt även för mindre eller medelstora leverantörer att offerera vid upphandling.

- Hos kommuner som samordnar sin varudistribution kan vi se klara fördelar med citylogistiklösningar ur flera aspekter. Det är också viktigt att vi vågar tänka nytt i hur logistikstrukturen byggs upp, det skapar hållbara städer, säger Petter Wadmark, projektledare från ÅF.