This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Nyhet

Så mäter ÅF det omätbara

Hallå där Sara Lindstrand, Senior Manager Sustainability på ÅFs hållbarhetsavdelning. Du arbetar bland annat med ÅFs egenutvecklade mätredskap SBPI (Sustainable Business Performance Indicators) för att mäta hållbarhet. Berätta lite mer om varför verktyget togs fram.

- De globala utmaningar som vi står inför när det kommer till exempelvis klimatförändringar, konsumtion och växande städer kräver ofta komplexa och tvärfunktionella lösningar. Samtidigt finns stora affärsmöjligheter för företag som ställer om till att jobba strategiskt med hållbarhet – en av EU:s kommissioner uppskattar att mer än 100 biljoner kronor finns att frigöra inom utvalda områden om FN:s globala utvecklingsmål uppnås. ÅF har länge jobbat med hållbarhet på strategisk nivå. En svårighet har dock varit att veta om vi som företag rör oss i rätt riktning när det kommer till vår hållbarhetsprestanda då det är väldigt många olika typer av parametrar som samspelar, speciellt när vi vidgar våra perspektiv. En lösning på det är att börja mäta och SBPI ger oss den möjligheten.

Och hur skulle du kort beskriva SBPI?

- SBPI är ÅFs egenutvecklade verktyg och process för att mäta vår hållbarhetsprestanda och jobba målstyrt med hållbarhet, och vi har utvecklat det i partnerskap med den mättekniska enheten på RISE, Research Institutes of Sweden. Det är baserat på resultat från ett EU-forskningsprojekt om mätning av komplexa storheter som beror på mänsklig perception, och bygger på traditionella mättekniska principer.

Berätta lite mer om hur ÅF använder sig av verktyget i sitt arbete.

- Vad som ryms inom hållbarhet har vidgats så pass mycket genom åren att det är omöjligt för en hållbarshetsavdelning att ensamt jobba operativt med alla de här frågorna. Det har sen länge varit så på ÅF att de här frågorna har varit integrerade i de olika funktionerna, det handlar om frågor där stödfunktioner som HR, inköp, resor, kvalitet, säkerhet, ekonomi och många fler har påverkan och inte minst alla våra konsulter, specialister och ledare. Det här synliggör för var och en hur just deras bidrag påverkar vår övergripande hållbarhetsprestanda och hjälper oss att stötta upp där vi har utmaningar. Alla på ÅF har en påverkan och SBPI synliggör hur. Det är även ett transparent sätt att visa för externa intressenter hur vi presterar utan att röja företagshemligheter. 

Vad är unikt med SBPI?

- Att mäta och styra enligt mättekniska principer ökar vår trovärdighet gentemot våra egna medarbetare, som ofta är ingenjörer. Det var ÅFs egna specialister inom digitalisering, produktutveckling, hållbarhet och compliance som utvecklade SBPI. Dessutom möjliggörs att såväl kvantitativa som kvalitativa aspekter mäts och jämförs på en och samma skala. Då kan vi förstå nettoeffekten av olika åtgärder och genom det ta strategiska affärsbeslut.

Till sist vad tror du om framtiden för SBPI?

- Om någon hade frågat mig den frågan för ett år sen då hade jag sagt något i stil med att det är ett kraftfullt verktyg för alla hållbarhetschefer och att den personen skulle kunna följa hållbarhetsprestandan i realtid, precis som att följa utvecklingen på börsen. Eller att controllers använder något liknande för att också följa hållbarhetsparametrar, inklusive den ekonomiska prestandan.

Men idag tror jag snarare att det handlar om att gå från att ha en hållbarhetsstrategi jämte affärsstrategin till att ha en affärsstrategi där hållbarhet är utgångspunkten för innovation och tillväxt. Det som ligger runt hörnet för många företag är bonussystem som kopplar an till hållbarhetens samtliga dimensioner där ekonomisk prestanda bara är en delmängd – hur ska företagen följa upp detta på ett transparent och kvalitetssäkert sätt? Det riktar fokus mot den här typen av mätinstrument hos VD:ar, finanschefer, bolagsstyrelser och chefsrevisorer lika mycket som hållbarhetsdirektörer.