This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Nyhet

Så skapar man städer med stark identitet

Städers identitet blir allt viktigare för att de ska vara attraktiva och människor ska vilja leva och bo där. På ÅF har vi gedigen erfarenhet av att vara med och skapa attraktiva platser med stark identitet.

En stads eller ett bostadsområdes identitet blir allt viktigare för var man väljer att bo.

Cecilia Clase, arkitekt och partner Koncept, varför är det så?

- Vi lever i en värld där den tekniska utvecklingen går fortare och fortare och ändrar hur nästan alla målgrupper agerar och konsumerar. I en värld i snabb förändring med stora möjligheter, men också oro inför framtiden blir det allt viktigare med en tydlig identitet som stödjer och inspirerar med samhällen/miljöer som människor vill identifiera sig med och verka i. Vi har i 20 års tid jobbat med dessa frågor och skapat verktyg för dialogarbete som gett många synliga resultat på attraktiva platser med identitet. Vi ser idag en ökad förståelse för designprocess baserad på research/analys med mål att skapa konkurrensfördelar genom identitetsskapande design. Det handlar om ett intellektuellt arbete och en dialogprocess där det är viktigt att man gör sin hemläxa innan man designar och kontinuerligt motiverar beslut med frågan "Varför?" igenom hela designprocessen.

Ulf Gustavsson, affärsutvecklare, ge ett exempel på en stad som lyckats bra med detta.

- Jag tycker att Uppsala är en stad som gör rätt. Stort liv centralt i staden, handel, kultur och restaurangutbud, stort inslag av studenter ger en puls och akademisk prägel, samarbete mellan fastighetsägare och mycket innovation. Scandic Haymarket tycker jag är bra exempel på hur man kan skapa en identitet i staden.

Hur kan en stad bygga en stark identitet?

Cecilia och Ulfs bästa tips till kommuner som vill bygga en starkare identitet

1. Titta inte bara på vad andra gjort eller gör

Varje samhälle är unikt på sitt sätt, och en stark identitet bygger också på det genuina. Hos er finns ingredienserna att utgå ifrån i utvecklingen.

2. Samla viktiga nyckelpersoner i staden

Låt politiker, fastighetsägare, företagare etc. identifiera det som är unikt och viktigt för staden, vad som fungerar och inte.

3. Ta hjälp av samhällsplanerare och arkitekter

Låt de som kan människors behov idag och imorgon inspirera er, så att ni inte fastnar i gamla hjulspår utan öppnar ögonen för nya möjligheter och riktningar.

4. Satsa på duktiga långsiktiga entreprenörer och ambassadörer

Med en stark vision och målbild kan ni attrahera de aktörer ni vill ha, och göra dem till en del av platsens historia och identitet.

Läs också:

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/sa-blir-mellanstora-stader-med-stark-identitet-vinnare-21800