This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Nyhet

Rätt dokumentation skapar ordning och ökar effektiviteten för nätägare

Att ha koll på sin tekniska infrastruktur är avgörande för att upprätthålla hög effektivitet för nätägare. För att hjälpa nätägarna erbjuder ÅF verktyget Ruddox.

– Ruddox är ett enkelt och smidigt system som snabbt ger användaren en omedelbar överblick av den tekniska infrastrukturen och trafiken som går i den, säger Magnus Frisk, projektledare på ÅF. 

Digitaliseringen fortsätter och samhället blir allt mer uppkopplat. Det gör att kraven på dokumentation av teknisk infrastruktur ökar hos de aktörer som äger eller administrerar ett data-, tele- eller kraftförsörjningsnät. Ändå saknar många företag och myndigheter enhetliga system för detta, något som kan leda till långa felsökningsprocesser och i värsta fall mycket besvärliga och kostsamma driftstopp.

- Utan dokumentation riskerar man som nätägare att tappa kontrollen och det är en katastrof, säger Magnus Frisk.

För att hjälpa nätägarna erbjuder ÅF Ruddox, ett lättanvänt men kraftfullt verktyg för nätdokumentation.

Ruddox har anpassats i samarbete med bland andra Försvarets Materielverk (FMV) i syfte att få ett försvarsmaktsgemensamt dokumentationssystem, en gemensam dokumentationsstandard, att förkorta handläggningstider och att öka kvalitet, kostnadseffektivitet och tillgänglighet. Systemet ska stödja drift, underhålls- utbyggnads- och projekteringsarbete. Fram till idag har varje garnison sin egen dokumentation, utan någon enhetlig standard. 

- Så ser det ut på många håll, men det ville Försvarsmakten komma bort ifrån, säger Magnus Frisk. Med Ruddox får Försvarsmakten nu ett sammanhållet system för hela Sverige.

ÅF har nyligen lämnat över den tekniska lösningen till FMV, som i sin tur lämnat över systemet till Försvarsmakten, som därmed tar över driften och inleder ett treårigt införandeprojekt där all gammal nätdokumentation ska ses över och föras in i Ruddox.

- Under den här fasen kommer ÅF att stötta med teknisk support, projektledning samt hjälp med inmatning och utbildning av personal, säger Magnus Frisk. Systemet håller en mycket hög säkerhet och har godkänts av bland annat militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, MUST. Men den höga säkerheten gör inte programvaran svåranvänd, enligt Magnus Frisk. Användarvänligheten är styrkan. Ruddox är ett enkelt och smidigt system som snabbt ger användaren en omedelbar överblick av den tekniska infrastrukturen, säger han.

De olika näten presenteras visuellt och grafiskt i kart- och ritningsvyer. Användaren ser snabbt hur aktiva och passiva nät är kopplade och var de olika nätfunktionerna finns, exempelvis förbindelser och VLAN.

– Många tycker att den höga graden av visuellt stöd i Ruddox gör arbetet roligt, säger Magnus Frisk. Att som nätägare eller administratör av ett datanät ha dokumentationen samlad i Ruddox ger ett stort antal fördelar. Inte minst blir felsökningen effektivare. När någon exempelvis rapporterar att nätet inte fungerar ser man snabbt var felet ligger.

Ruddox visar också hela funktionskedjor, såsom elförsörjning i nätverket. Ett inventeringsverktyg håller koll på den fysiska utrustningen och visar antal och status av en viss komponent. Nätägaren uppmärksammas på svaga punkter i infrastrukturen och får på så vis möjlighet att åtgärda dessa i tid.

- Det gör att sårbarheten minskar, och möjligheten till robusta och effektiva nät ökar, säger Magnus Frisk. Att ha ett gediget och lättanvänt system för dokumentationen underlättar också när gammal utrustning behöver bytas ut. Samtidigt som utbyggnaden av ett befintligt nät går smidigare. Allt sådant förenklas när man vet hur ens nät är kopplat.

Det är inte bara Försvarsmakten som upptäckt fördelarna med Ruddox. Programvaran är även optimerad för att fungera på den civila sidan, något som väckt intresse hos flera stora aktörer.

- Vi har redan ett antal licenskunder som vi arbetar med, bland annat inom pappersmassaindustrin och fastighetsbolagen Akademiska Hus och Svenska Bostäder. Den här produkten har väldigt stor potential och kan anpassas efter kundens behov, säger Magnus Frisk.

Vill du veta mer? Kontakta oss!
Jens Andersson, jens.andersson@afconsult.com +46 10 505 83 02
Magnus Frisk, magnus.frisk@afconsult.com +46 10 505 83 05

Relaterat innehåll