This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Nyhet

"Ölandsbrons problem lärde branschen mycket"

I veckan skedde en tragisk broolycka i Genua. Men att broar rasar är väldigt ovanligt och kunskapen om hur man bygger bra broar har blivit mycket bättre under de senaste decennierna, säger Lars-Olov Ohlsson, broexpert på ÅF.

Hur vanligt är det att broar rasar?

Att färdigbyggda broar rasar är väldigt ovanligt. I snitt kanske det sker en olycka per år i världen. Att broar som är under uppbyggnad rasar är dock betydligt vanligare.

Vad är orsaken till att broar rasar?

Det finns i huvudsak tre orsaker till att en bro rasar. Dålig konstruktion, byggfel och bristande underhåll och inspektioner. Sedan sker det ibland vid naturkatastrofer som under en jordbävning i USA för några år sedan. Under de senaste decennierna har trafiken ökat kraftigt, och är betydligt större än vad som uppskattades när många broar byggdes. I Sverige har vi kontinuerligt räknat upp broarna för att se att de klarar den ökade trafiken, men det är inte säkert att det gjorts på samma sätt runt om i världen.

Hur sköts underhållet av broar?

I Sverige är Trafikverket ansvarig för underhållet på de flesta broar. Kommunerna är dock ansvariga för broar inom sina stadskärnor och så finns det ju broar som är ägs av enskilda vägföreningar.

Ölandsbron är en av Sveriges längsta broar. Den stod klar i början av 1970-talet men man har tvingats göra ett stort underhållsarbete på den under åren. Varför?

Allt som görs i marinmiljö ställer högre krav. Det är mycket betong på Ölandsbron, och betongen gjöts med hjälp av det bräckta vattnet i Östersjön vilket var tillåtet på den tiden. Det betyder att det var lite salt i vattnet, kloriderna i betongen gjorde att armeringen började rosta. I princip har man tvingats göra om alla stöd. Renoveringen av Ölandsbron har blivit en klassiker i brosammanhang. Generellt sett kan man säga att vi blivit mycket bättre på att bygga broar sedan 70-talet. Hade vi byggt Ölandsbron idag hade det blivit en bättre bro.

Du har jobbat med broar med hela ditt liv. Många är intresserade av broar, varför tror du?

Jag tror många fascineras av arkitekturen och det dramatiska med broar. Jag var själv i Japan och såg världens längsta hängbro för en tid sedan och då blir även jag fascinerad. De romerska akvedukterna är ett annat bra exempel. Tänk att de kunde bygga dessa för så länge sedan. 

Kontakt: Lars-Olov Ohlsson, tel: +46  70 643 33 54, mail: lars-olov.ohlsson@afconsult.com