This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Nyhet

Utrikesfödda och nyanlända ingenjörer allt viktigare i ÅFs rekrytering

Sverige och svenska företag behöver fler ingenjörer och under de senaste åren har ÅF jobbat aktivt med att hitta nyanlända och utrikesfödda ingenjörer – via vanliga rekryteringsvägar men också praktikprogrammet New Immigrated Engineers. Sedan programmet lanserades har 100 praktikanter antagits, och majoriteten anställts på ÅF efter praktikperiodens slut.

För att attrahera och rekrytera fler ingenjörer anställdes 2016 Amir Nazari som Diversity Coach, och under hans ledning tog rekryteringen av nyanlända och utrikesfödda fart. Under våren 2018 anställdes Sofia Klingberg som ÅFs andra Diversity Coach, baserad i västra och södra Sverige, och tillsammans ska de utveckla och skala upp rekryteringsarbetet.

- Det är brist på ingenjörer med erfarenhet, och det stora rekryteringsbehovet var en stor anledning till att projektet startades. Ingenjörskompetensen är trots allt ganska begränsad i Sverige – den räcker inte till alla projekt och den tekniska utvecklingen som vi vill driva. Så för ÅF är det ett absolut måste att just se utanför Sveriges gränser och ta in folk och kompetenser från andra länder, säger Amir Nazari.

Till en början var det främst nyanlända ingenjörer som kom in via projektet. Idag rekryteras även utrikesfödda som bott i Sverige en längre tid, gäststuderande och personer som rekryteras direkt från andra länder. Utöver kompetensbehovet är utvecklingen av företaget en viktig del av projektet. Olika perspektiv är betydelsefullt – det genererar kreativa idéer och skapar dynamik på arbetsplatsen, och öppnar upp för nya sätt att diskutera och lösa problem. 

- Mångfald skapar engagemang, skapar sammanhållning, skapar dynamik. Det blir mycket bättre arbetsmiljö, energi och glädje, säger Sofia Klingberg och tillägger:

- Att behärska olika kulturer och språk skapar även nya affärsmöjligheter eftersom det blir lättare att bryta sig in på nya marknader.

I samarbete med Arbetsförmedlingen, Jobbsprånget och Korta Vägen

ÅF kommer i kontakt med kandidaterna på flera olika sätt. Delvis genom samarbeten med Arbetsförmedlingen, Jobbsprånget och Korta Vägen, men även via annonser på sociala medier och direktkontakt med respektive chef. I takt med att projektet fått större spridning har allt fler kommit att ta kontakt direkt med Amir.

I coachrollen ser Amir och Sofia till att matcha kompetensbehovet med rätt kandidat. De hjälper även till att söka och säkra alla tillstånd, och ger det stöd som praktikanterna och cheferna behöver. Att ÅF har två personer som arbetar heltid med dessa frågor är något som Amir lyfter upp som en framgångsfaktor, men även att det är samma krav och rekryteringsprocess som vid en vanlig anställning. 

Mats Påhlsson är chef för divisionen Infrastruktur på ÅF och en av de som var med och drog igång projektet.

- På ÅF jobbar vi aktivt med mångfald eftersom vi vet att det stärker oss som team och i vår rådgivning mot kunderna. Med Amir som Diversity Coach har vi lyckats rekrytera många kollegor från olika håll i världen, och med Sofia på plats ser jag fram emot fortsatt framgång, säger han.