This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Nyhet

Ny stadsdel ska knyta samman Sundsvall

ÅF har fått i uppdrag att hjälpa Sundsvalls kommun att utveckla en ny stadsdel i Sundsvall. Det nya området ska bidra till mer bostäder, fler invånare och ökad integration.

Sundsvall har som mål att antalet invånare ska passera 100 000 innan 2021, men det råder bostadsbrist i staden. Därför har ÅF nu fått i uppdrag av Sundsvalls kommun att utveckla den första etappen av en ny stadsdel i Sundsvall - Katrinehill.

-      ÅF ska bidra till projektet genom uppdragsledning, gatuprojektering, dagvattenutredning och trafikutredning, berättar Johan Rönnbäck, Deputy Regional Manager på ÅF i Luleå.

Målet är att bygga omkring 1500 nya bostäder i området, vilket kommer ge ungefär 3800 invånare bostad. Men förutom att minska bostadsbristen, ska Katrinehill öka integrationen i staden. Inkomstklyftor i samhället är idag ett problem och ger olika förutsättningar att välja boende. Personer med ett grundkapital och högre inkomst söker sig till vissa områden, medan personer som inte har möjlighet att köpa en bostad hamnar i ett annat.

-      Med en bra samhällsplanering kan Katrinehill bidra till en bättre integration på flera sätt. Dels genom att aktivt planera för en blandad bebyggelse för olika målgrupper i det nya området. Dels genom att det nya området knyter samman de befintliga bostadsområ­dena i en mer sammanhållen struktur, berättar Johan.