This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Nyhet

Begagnat vatten kan bli räddningen vid torka

När dricksvatten blir en bristvara, kan membranteknik användas för att öka möjligheten att framställa bra dricksvatten. På Gotland och Öland har man redan börjat pröva detta.

 Membranrening har funnits i många år men har tidigare varit en dyr lösning. Men under de senaste åren har den blivit billigare. Med membranrening finns möjligheten att omvandla både råvatten och avloppsvatten till dricksvatten. På till exempel Öland och Gotland som redan börjat drabbas av vattenproblem har kommunerna  satsat rejält på att avsalta bräckt östersjövatten och omvandlat det till dricksvatten.

Membrantekniken är ”en tunn hinna med egenskapen att vissa komponenter kan passera igenom men inte andra”. Det största användningsområdet är avsaltning av vatten (främst salt och bräckt vatten).

-     ÅF hjälper flera kommuner i Sverige att rena sitt dricksvatten och avloppsvatten, med olika mängder vatten. Men membranteknik används också för att återvinna spillvatten (avloppsvatten) till dricksvatten. Här kan ÅF arbeta med hela kedjan, allt från förstudie till drift och underhåll, säger Jonas Aaw, på  ÅF Vatten & Miljö.

Membranteknik är mer flexibel än mer traditionella metoder. Traditionell teknik innebär ofta tunga betongkonstruktioner, det slipper man i mångt och mycket med membran som alternativ. Man får mer vatten för mindre pengar, säger Jonas Aaw.

I Sverige finns idag över 2 000 vattenverk och många av dessa är i stort behov av renovering. Samtidigt höjer Livsmedelsverket de mikrobiologiska kraven på dricksvattnet och det förändrade klimatet med koncentrerad nederbörd innebär också en ökad press på vattenverken. Branschorganisationen Svenskt Vatten uppskattar därför att under de kommande 20 åren behövs över 100 miljarder kronor investeras i kommunal vatten- och avloppsförsörjning samt ledningsnät, för att säkra fortsatt rent vatten.

-     Det är många vattenverk som har eftersatt teknik och som behöver göra något åt det i framtiden. Där ser vi att membranteknik, som är mer anpassningsbar beroende på storlek på vattenverk, kan underlätta i processval. Ett exempel kan vara att rena bort bekämpningsmedel ur ett råvatten samtidigt som man får en bra mikrobiologisk barriär, säger Jonas Aaw.

Teknikområden inom VA på ÅF

  • VA-strategi & dricksvattensäkerhet
  • Dagvatten
  • Yt- & Grundvatten
  • VA-process
  • Distributionssystem

Inom samtliga områden erbjuder vi tjänster alltifrån tidiga skeden till projektering och genomförande.