This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Nyhet

Kalmar kommun säkrar sin vattentillgång

Vattenförsörjningen i alla Sveriges kommuner kommer att påverkas av klimatförändringarna. - Just nu hjälper vi Kalmar Vatten att trygga sin vattenförsörjning för generationer framöver, säger Robert Jönsson, chef för Vatten & Miljö på ÅF.

Enligt prognoser kommer klimatförändringarna innebära både vattenbrist och ökad nederbörd, beroende på var i världen man befinner sig. Kalmar kommun är en av de kommuner där nederbörden väntas minska och där vattentillgången kan komma att bli ett problem. Redan idag är kommunen tillsammans med kommunerna på Öland de som får minst nederbörd i Sverige. Klimatanalys som har gjorts för Kalmar kommun visar att det kommer att bli brist på dricksvatten under framförallt sommartid. Vattenkvalitén kommer förmodligen också försämras på grund av ändrade vattenflöden. Enligt Länsstyrelsen i Kalmar kommer avloppssystemet att belastas hårt på grund av ökade regnmängder och en omfördelning av regn till höst, vinter och vår när avdunstningen är låg och marken är vattenmättad. 

Kommunalrådet Johan Persson (S), skriver så här på sin blogg, johanstankar.se, om det förberedande arbete som Kalmar kommun har påbörjat för att klara en förändrad vattentillgång:

”För att långsiktigt säkra vattenproduktionen och minska sårbarheten vill vi se ett dricksvatten som produceras utifrån tre källor; grundvatten, renat avloppsvatten och vatten från Kalmarsund. Vi vill därutöver satsa på att återanvända dagvatten för bevattning. Utbytestakten i de kommunala ledningsnäten ska ej överstiga 100 år.”

Kalmar kommun har påbörjat en planering för framtidens vattenförsörjning. Förutom väntade klimatförändringar är orsaken att staden växer och efterfrågan ökar och möjlighet till nytänk vid förnyelsebehov av anläggningar.

Sedan i början av 2018 hjälper ÅF Kalmar kommun med detta analysarbete.

- Vi tittar på hur Kalmar kommun kan säkerställa  sin vattenförsörjning i ett flergenerationers perspektiv. Detta är ett mycket viktigt arbete som alla svenska kommuner måste göra. Ett otjänligt vatten får snabbt enorma konsekvenser för hela samhället, säger Robert Jönsson, chef för Vatten&Miljö på ÅF,  och en av dem som jobbar med Kalmar kommun.

 Uppdragsorganisationen på ÅF har gedigen erfarenhet och består av  Maria Bennet, uppdragsledare, samt Anna Mäki, Maria Öquist och Alexandra Sjöstrand.