This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Nyhet

"Risken för E.coli i dricksvattnet kommer öka”

I klimatförändringarnas spår ökar risken för störningar i dricksvattnet. ÅFs vattenexpert Robert Jönsson berättar varför.

I förra veckan i Lidköping väcktes misstankar om att tarmbakterien e-coli letat sig in i dricksvattnet. Vad som hänt är ännu inte klarlagt men lidköpingsborna har tvingats koka sitt dricksvatten för att inte riskera att bli sjuka.

Robert Jönsson är vattenexpert på ÅF.

Hur vanligt är det med denna typ av vattenutbrott?

Det är inte särskilt vanligt. Generellt sett har Sverige ett av världens bästa dricksvatten. Men det händer att e-coliebakterier letar sig in i dricksvattensystemet, det kan hänt tex via råvattentäkter eller ledningssystem. För drabbade är viktigt att följa kokningsrekommendation av vattnet. Det är en effektiv metod.

Det är troligt att den här typen av störningar kommer att bli vanligare i framtiden- varför då?

I klimatförändringarnas spår kommer både torka och mer nederbörd. Intensiva regn och skyfall medför att marken svämmar över och drar med sig föroreningar till vattentäktsområden. En annan risk är att våra avloppssystem – ledningsnät, pumpstationer och avloppsverk – blir överbelastade vilket ökar risken för bräddning, det vill säga tillfälligt utsläpp av orenat avloppsvatten når våra dricksvattensystem.

Vad kan man göra för att förbereda sig?

Vi kan göra en hel del. Men våra VA-system är inte anpassade för det nya klimatet. I många kommuner är ledningssystemen 50-60 år gamla, ibland upp till 100 år gamla. Klimatförändringarna kommer att kräva stora investeringar i våra VA-system för att säkra ett hälsosamt och rent dricksvatten i framtiden.