This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Nyhet

ÅF går med i Svenska Cykelstäder

ÅF breddar sin kompetens inom cykelplanering och cykelutformning.

– Ökad cykling är en del av lösningen för städernas framtida transportförsörjning och möjligheten att utveckla ett attraktivt stadsliv. Många kommuner, både i Sverige och utomlands, har cykelfrågorna högt upp på den politiska dagordningen och som en viktig del i den praktiska trafikplaneringen, menar sektionschef Henrik Rönnqvist:

Svenska Cykelstäder är en organisation bestående av Sveriges främsta cykelkommuner som genom samarbete och att fungera som ett forum för utbyte av goda exempel, utveckling och förfining av innovation ökar kompetensen om cykling. Som medlemmar i Svenska Cykelstäder så kommer ÅF kunna vässa sin kompetens gällande cykel och cykelinfrastruktur.

– Vår vision sammanfaller mycket med Svenska Cykelstäders. Jag vill tolka vår vision som att vi står inför en förändring av vårt resande och våra transporter där cykeln har en viktigare roll. Här har ÅF ett attraktivt tjänsteutbud och specialistkompetens. Vi vill vara bäst på cykelplanering och cykelutformning, menar Henrik.

– Som en organisation med en av Sveriges mest omfattande nätverk av planerare, analytiker och utformare har vi en unik möjlighet att bidra till utvecklingen av hållbar mobilitet. Vi drivs av vår egen vision, av våra kunders behov och av våra medarbetares ambitioner, kunskap och förmåga att göra skillnad, säger Henrik.

Joakim Bjerhem, gång- och cykelutredare på Traffic Management på ÅF i Göteborg blir kontaktperson för Svenska Cykelstäder. Läs mer om Svenska Cykelstäder här