This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Nyhet

”Kolproducerad el kyler ner Europa”

Elpriserna är höga just nu. ÅFs energiexpert Mattias Montelin förklarar varför.

Elpriserna är höga just nu, och har varit det under sommaren, varför?

Det är många faktorer som samverkar men en starkt bidragande orsak är att kylbehovet varit extremt stort i världen och att framförallt kolproducerad el har använts för att kyla ner Europa. Dessutom har lagerhållningen av kol ökat för att möta monsunsäsongen i Asien. Det har drivit upp priset på kol som i sin tur påverkar elpriset i Sverige i stor utsträckning. EU har även infört en så kallad Market Stability Reserve för att på sikt balansera överskottet på utsläppsrätter, marknaden har redan börjat ta höjd för detta vilket får en direkt påverkan på elpriset. Ett högt marginalpris gör att den svenska vattenkraften vill gå på högtryck vilket blir kontraproduktivt mot den hydrologiska balansen i vattenmagasinen vilket kan bevara prisläget på en för årstiden väldigt hög nivå.. Med svalare väder i Europa och nederbörd i Norge och Sverige så stabiliseras priserna relativt fort.

Kärnkraft och vattenkraft står för cirka 80 procent av det svenska energiutbudet. Hur fort kommer omställningen till mer grön energi gå?

Sverige har idag en nästan helt fossilfri elproduktion. Däremot så ökar elbehovet genom att transportsektorn elektrifieras och industrin ställer om till flera fossilfria processer, exempelvis fossilfri stålproduktion. Med planerad nedstängning av kärnkraften så kommer det finnas ett utrymme att fylla med grön energi och andra smarta energilösningar. För vindkraften har utvecklingen gått fort framåt, idag står den för över 10 % av elbehovet. När året är slut kommer cirka 20 TWh produceras från svensk vindkraft och vid 2021 års utgång beräknas 30 TWh komma från den sektorn. Omställningen behöver gå fort men frågan är om det hinner gå tillräckligt fort för att möta de kommande behoven.

Den första juni slopades bygglovskraven för solpaneler, vad tror du att det kommer att innebära för marknaden.

Det byggs många och allt större solkraftanläggningar runt om i landet, under 2018 har det redan kommit in 7500 nya ansökningar om investeringsstöd för solanläggningar till landets länsstyrelser. Med stor sannolikhet kommer utbyggnaden att bli åtminstone dubbelt så stor 2018 jämfört med 2017, men trots stora investeringar kommer det ta tid innan solel får en betydande roll i det svenska energisystemet. Utan tvekan är det positivt med regelförenklingar men marknaden hade säkerligen tagit fart ändå tack vare mer prisvärda solanläggningar tillsammans med ökad statlig budget till investeringsstöd. Det som är spännande inom solelsektorn är att det nu planeras ganska stora solanläggningar runtom i Sverige och att det går att attrahera investerare till dessa satsningar.