This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Nyhet

Fjälltoppar och Fiskelycka

Akvakultur – odling av fisk och skaldjur – är den snabbast växande livsmedelssektor I världen. Men fiskodlingar leder ofta till föroreningar och andra lokala miljöproblem. Går det att tillgodose den stigande efterfrågan på fisk och samtidigt se till att produktionen sker på ett miljövänligt sätt? En lösning finns i det Schweiziska alperna.

Fram till 2050 väntas efterfrågan på livsmedel dubbleras, en utveckling som ställer nya krav på hur vi producerar och konsumerar mat. Akvakultur är en av de snabbast växande livsmedelssektorerna i världen och fiskodling har blivit en global industri med enorm betydelse för utvecklingen i många delar av landet.

Men fiskodling har även en potentiellt stor negativ miljöpåverkan. På många håll används stora mängder antibiotika och gödningsmedel i fiskodlingarna vilket kan påverka vatten och natur negativt när det läcker ut.

Genom Swiss Lachs – ett unikt pilotprojekt med ambitionen av transformera akvakulturindustrin – tror man sig har hittat svaret på hur man kan utnyttja potentialen hos odlad fisk utan att miljön tar skada. Med ÅFs hjälp har VDn och grundaren för projektet, Julin Connor, byggt Schweiz första landbaserade laxodling – mitt i det alpina landskapet. Anläggningen har en kapacitet att producera 600 ton atlantlax per år och är unik på så sätt att hela produktionsprocessen, från äggkläckning till rökning av fisken, sker på samma plats. Dessutom tar anläggningen ungefär en sjättedel så mycket yta som en genomsnittlig fiskodling på land.

ÅF i Schweiz har ansvarat för projektledning, teknisk koordinering, arkitektur och design i utvecklingen av anläggningen.

Läs hela artikeln i Green Advisor Report 2018