This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Nyhet

Ökad marknad för utrymningslarm med talat meddelande

Att använda en högt tjutande siren som larm i samlingslokaler får inte alltid folk att utrymma lokalen. Som en följd av detta har marknaden för utrymningslarm med talat meddelande ökat kraftigt.

När ett sirenlarm börjar tjuta är det inte alla som lämnar lokalen. Tvärt om visar flera undersökningar på att folk ofta dröjer sig kvar, vill slutföra sina ärenden, avvaktar och ser vad andra människor gör eller rent av struntar i det utlösande larmet. Som en följd av detta har istället marknaden för utrymningslarm med talat meddelande ökat kraftigt. 

ÅF:aren Niklas Thelander arbetar med säkerhet och kommunikation inom fastigheter, och är specialist på brandlarm. Nu har han som en av de första i Sverige certifierats som ”Behörig ingenjör utrymningslarm med talat meddelande”.

Vad är det här för certifiering, Niklas?

Marknaden för utrymningslarm med talat meddelande har ökat kraftigt. Eftersom dessa system mer liknar högtalarsystem än traditionella brandlarmsystem har det skapats ett separat regelverk: SBF 502:1. Det är den certifieringen som jag nu skaffat.

Varför använda utrymningslarm med talat meddelande, istället för exempelvis en siren som tjuter?

Enkelt uttryckt: för att det fungerar mycket bättre, kortar evakueringstider och faktiskt räddar liv. Forskning visar att människor ofta struntar i larmsignaler, men hör man ett talat meddelande förstår man att det är allvar, och utrymmer lokalerna snabbt.

Vad är det för kunskaper som krävs för denna certifiering?

Förutom att man ska kunna själva regelverket krävs också kunskaper inom bland annat akustik och ljudmätning. Kunskaperna verifieras genom ett prov hos Svensk brand- och säkerhetscertifiering, SBSC.

Exempel på undersökningar inom området:

Vilka ljud- och ljussignaler passar bäst som utrymningslarm?
- En undersökning av egenskaper hos signaler
Robin Palmgren och Joakim Åberg, Lunds universitet 
Rapport 5345

Utrymningslarm
- Optimering genom fullskaleförsök
Klas Bayer och Tobias Rejnö
Rapport 5053