This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Nyhet

Ebbepark blir dynamisk stadsdel inspirerad av mattindustri

Hallå där Cim Lennerstedt, uppdragsledare för projektet Ebbepark. 2032 förväntas nya Ebbepark i Linköping stå klart. En stadsdel som ska inspireras av sin historia och bli en ny dynamisk samlingspunkt – berätta mer!

Ebbepark, som idag är ett industriområde i Linköping, ska omvandlas till en mer dynamisk stadsdel. Industrier ska bytas ut mot restauranger, kontor, bostäder och forskningscenter och attrahera olika målgrupper. Det ska bli en stadsdel med ”allt i ett”.

Men samtidigt som stadsdelen ska förnyas är det viktigt att områdets historia finns kvar. Därför ska Ebbeparks kvarter inspireras av Wahlbecks mattor - en industri som under lång tid varit områdets signum. Gatorna i de olika kvarteren ska hämta intryck från olika mattmönster. På så sätt vävs det gamla Ebbepark in i det nya.

Vad är ÅFs uppdrag i projektet?  

ÅF ska ansvara för dagvatten och vägar i Ebbepark. Vi ska dels projektera dagvattnet i den nya stadsdelen, alltså att avrinningen från området fungerar som det ska så att allt vatten som exempelvis samlas när det regnar rinner bort från markytan. Vi ska också projektera gatorna i stadsdelen där betongplattorna i mattmönster ska anläggas.

Det är ett väldigt roligt projekt, men det är också en utmaning eftersom Ebbepark inte ska stå klart förrän 2032. Det är många år kvar och mycket hinner förändras under tidens gång.

Vill du har mer information kring projektet eller veta mer om hur det är att jobba på ÅF i Linköping - Kontakta Cim.Lennerstedt@afconsult.com.