This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Nyhet

Dricksvatten kan hämtas från atmosfären

Det uppsalabaserade företaget Drupps utvecklar ny teknik som producerar dricksvatten genom att samla upp fukt från luften. ÅF bidrar med simuleringar och konstruktion. Med tekniken kan 700 000 liter dricksvatten per dygn produceras och visionen är att alla människor ska ha tillgång till rent vatten.

Vi står under en global vattenkris där cirka 2,1 miljarder människor beräknas sakna tillgång till rent vatten och där tillgången varierar kraftigt beroende på var i världen man befinner sig. Många olika forskningsprojekt pågår för att lösa vattenfrågan och en teknik är att samla upp det vatten som finns i luften. Där finns nämligen otroligt mycket vatten, även när vi inte känner av det. Fördelen med tekniken som Drupps använder sig av är att vattnet produceras på plats och därmed minskas transportsträckor.

”Drupps strävan att lösa vattenbristen i världen ligger såklart helt i linje med ÅFs mål att skapa en hållbar framtid – ÅF Making Future. Att få bidra i projekt som dessa, som kan få påverkan på hela vårt jordklot är kanske det mest spännande man kan syssla med som konsult”, säger Jonas Törnsten, sektionschef över Life Science Product Developmenti Uppsala.

ÅF har funnits med sedan ett par år tillbaka. ÅFs ingenjör André Lisspers har jobbat nära Drupps, bland annat med konstruktion och design.

”Vi är idag fyra personer som arbetar med Drupps och vi ser en marknad över hela världen. Att då ha ÅFs hjälp i ryggen är en enorm fördel för oss eftersom det där finns en så bred kunskap att hämta när vi behöver det”, säger Fredrik Edström, utvecklingschef på Drupps.

Lokal vattenproduktion värnar om miljön

Utöver det uppenbara behov av rent vatten som finns i svältdrabbade områden, finns det en alarmerande hög risk för vattenbrist i stora städer inom en snar framtid. Dit räknas bland andra Bangalore, Peking och Kapstaden. Drupps ser därför en marknad just i dessa regioner, där stora städer skulle kunna producera sitt vatten lokalt. Deras första installationer hos kunder kommer att ske under 2019.

”Tekniken kommer även att användas i branscher där mycket vatten behövs som insatsråvara vid produktion, till exempel hos bryggerier och företag som producerar flaskvatten eller läsk”, säger Fredrik Edström.

Priset för att producera vattnet ligger på mellan 10-30 öre per liter. Produktionen drivs framförallt på el, men kan till viss del också drivas på värme. Variationen i vattenpriset beror på kundens avskrivningsperiod på investeringen och elpriset. Utmaningen för Drupps nu är att säkerställa produktionskapaciteten för att kunna möta efterfrågan.

Så fungerar tekniken

Drupps teknik bygger på en egenutvecklad vätska, kallad FLOW, som fångar upp vattenångan i luften. Konceptet består av två moduler, A och B. I A-modulen, stor som en fraktcontainer, finns den hygroskopiska vätskan. När luft kommer in i modulen fångas fukten in i vätskan som därefter transporteras till B-modulen. I B-modulen separeras vattnet från vätskan. Vätskan skickas sedan tillbaka till A-modulen där processen börjar om. Metoden är modulär och därför skalbar. En installation består normalt av cirka 20 A moduler och en B modul.Det finns även andra sätt att hämta vatten från luften; Ett vanligt sätt är att kyla ned luften till daggpunkten då det bildas dagg och på så sätt kondensera vattnet. Problemet med den tekniken är att den är väldigt energikrävande och att den inte fungerar i svala och torrare klimat. Drupps metod, som baseras på vätska, kan producera vatten oberoende av temperatur och i torrare klimat.