This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Nyhet

ÅF utvecklar flytande solel i Vietnam

Hitintills har solcellspaneler främst installerats på land. Nu har ÅF ombetts att skapa en flytande solelsanläggning i sydöstra Vietnam.

ÅF ska delta i ett projekt för att installera en flytande anläggning som alstrar solel på Da Mi-reservoaren i sydöstra Vietnam. Projektet, som ska pågå till slutet av 2019, kommer att innebära att man utnyttjar en ”ren” energikälla, samtidigt som man skapar arbetstillfällen och bidrar till den lokala ekonomin. Människors levnadsstandard kommer att förbättras.

– Vi tar ett viktigt steg framåt inom ett spännande och nytänkande teknikområde, och bidrar samtidigt till den lokala socioekonomiska utvecklingen, så vi är verkligen stolta över det här projektet, säger Javier Gala, försäljningschef på ÅF.

Fördelarna med flytande solcellsanläggningar

Solcellspaneler som flyter på vatten är en ny teknologi som kommer stort, och har ett viktigt användningsområde på reservoarer och dammar, där det kan användas för att driva pumpsystemen med elektricitet från solcellerna, och öka effektiviteten med 10%. Dessutom tas ingen landyta i anspråk, och vattnet har en kylande effekt på paneler och kablar, vilket är särskilt fördelaktigt i heta klimat. Vattenavdunstning och algtillväxt kan också minskas.

– Variationen i vattennivå vid Da Mi-reservoaren är mycket liten, bara cirka två meter, så att förstärka ställningarna för solcellsanläggningen blir relativt enkelt. Flytande anläggningar på reservoarer blir ofta mycket effektiva på grund av den kylande effekt som vattnet har på solcellspanelerna, säger Javier Gala.

En milstolpe för ÅF

Projektet kommer att inbegripa installation av solpaneler på en 57 hektar stor yta av reservoaren med en total kapacitet om 47.5 MWt, vilket kommer att generera 69 millioner kWh elektricitet under det första året från driftstart, som beräknas till 2019.

– Detta är en milstolpe för ÅF och kommer inte bara att öppna dörrar till fler solelsaffärer för oss – det kommer också att positionera ÅF som en viktig aktör på denna nya marknad, säger Javier Gala.

Uppdraget kommer att omfatta:

  • Förhandling för totalentreprenad
  • Designgranskning
  • Tillsyn under byggtiden
  • Hjälp till självhjälp