This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Nyhet

ÅF skissar på gestaltning i Göteborg

När Trafikverket vill ha bra idéer för hur tillfälliga stråk och passager vid entreprenadarbete kan gestaltas, teamar de upp med – bland andra – ÅF.

I en vecka tittar ÅF och Trafikverket tillsammans på hur man kan se till att om- eller nybyggnationer, eller omfattande projekt som Västlänken i Göteborg, stör allmänheten så lite som möjligt. En uppgift som blir särskilt tydlig och ibland komplicerad i tätbebyggda områden.

Bland annat efterfrågas att passagerna ska:

  • Utgöra skydd mot nedfallande material från exempelvis byggkranar
  • Vara säkra att mötas i
  • Ha egenskaper som säkerställer tillgänglighet för funktionshindrade samt att barnvagnar och rullväskor kan framföras
  • Vara trygg att använda såväl dag- som kvällstid
  • Kombinera både gång- och cykeltrafik samtidigt
  • Vara attraktiva och inbjudande som stråk
  • Vara ekonomiskt rimliga utifrån både ett beställar- och användarperspektiv

Det konkreta exempel som uppdraget appliceras på är de omfattande arbeten som genomförs i Gullbergs Vass-området i Göteborg. Vid startmötet med Trafikverkets projektledare Marika Åkerman och chefsarkitekt Johnny Hedman, medverkade Thomas Bonde-Hansen från ÅFs arkitekter Gottlieb Paludan Architects och Frida Hallin från ÅF i Göteborg.

För mer information, kontakta Anders Dahlin:
anders.dahlin@afconsult.com, +46 70 456 77 05