This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Nyhet

ÅF övergår till fossilfri bilpark

År 2027 ska ÅFs bilpark på cirka 1300 bilar vara helt fossilfri. Vi är ett ingenjörs- och designföretag som ligger i frontlinjen när det kommer till hållbara lösningar- det gäller inte bara hos våra kunder utan också hos oss själva. Därför övergår vi till en fossilfri, säker, ren och tyst fordonsflotta.

ÅF, som är ett ledande företag på både bilutveckling, hållbara miljöer, energiförsörjning, stads- och samhällsplanering har fattat ett långtgående beslut om egna bilar, som idag är cirka 1300. Våra mål innebär att CO2 utsläppsgränsen minskar med 13 gram i genomsnitt per år. Den exakta takten bestäms från år till år, baserat på det rådande utbudet av bilar som i sin tur beror på hastigheten i teknikutvecklingen. Starten är på 120 g från 1 januari 2019. Sedan sänks gränsen successivt varje år till 0 g år 2027. Det innebär att sista året vi kan köpa in en konventionell bil utan elektrifiering är 2022, sista året för en laddhybrid är 2025 eller 2026. Och sista året för en bil som inte kan upptäcka och undvika en kollision med en fotgängare är 2022.

En viktig samhällsfråga

En av de viktigaste samhällsfrågor just nu är huruvida Sverige kommer lyckas med omställningen till ett fossilfritt Sverige. Utsläppen av koldioxid från den svenska bilflottan måste minska med 70 procent till 2030. Stort fokus läggs på privatpersoner och deras bilinköp. Men det är inte privatpersoner som bestämmer hur snabbt vi ska bli fossilfria. Två tredjedelar av alla nya bilar köps av juridisk person. Över 90% av Sveriges just nu mest sålda bil, Volvo S/V90 köps/leasas av juridisk person. Alla lastbilar, bussar och större transportbilar köps av juridisk person. Det betyder att bilmarknaden inte alls domineras av privatpersoner, utan av företag, kommuner, landsting, stat och organisationer. Därav har vi ett stort ansvar som företag.

Tekniken möjjliggörare

Bilar är en del av samhället och vårt transportsystem är till stora delar byggda för bilar, bussar, lastbilar och transportbilar. Samtidigt är några av de största samhällsproblemen kopplade till just bilar - utsläpp, buller, klimatförändringar och trafikolyckor för att nämna några.

Men de flesta av dessa utmaningar går att möta med teknisk utveckling på avancerad nivå. Bilar kan vara bullerfria, utsläppsfria, fossilfria och fria från att orsaka dödsfall och allvarliga skador av trafikolyckor. Kanske ser vi den mest fantastiska utvecklingen när det gäller trafiksäkerheten, där en bil från 2010 har en risk för att föraren omkommer som är en tiondel av en lika stor bil byggd femton till tjugo år tidigare, allt annat lika. Volvo Personvagnar har satt upp som mål att ingen omkommer i en Volvo 2020 årsmodell och man är nära. Bilar kan vara utsläppsfria, även om skandalen med dieselbilar har gett oss en del att fundera över när det gäller hur avancerad teknik kan utnyttjas.

Framåtlutade mål

Vi har satt framåtlutade mål för att vi kan, och för att vi tar ansvar. Och vi ser gärna att fler följer efter. För det är genom att stimulera bilindustrin till ännu mer avancerad utveckling som vi kan få bättre bilar i framtiden. Oavsett om vi ska ha en bil var eller dela på dem.

ÅF kommer att publicera både kravbild, vilka bilar som klarar vår kravbild och hur vi förbättrar vår bilpark. För att stimulera oss själva och för att hjälpa andra med kunskap om bilar och teknik och hur de ser ut i framtiden. På så sätt når vi svenska bilflottans och Agenda 2030-målen.