This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Nyhet

ÅF och Tyréns vann Trafikverkets arbetsmiljöpris

I början på december tog ÅF och Tyréns emot Trafikverkets arbetsmiljöpris för sitt innovativa, proaktiva och samordnade fokus på arbetsmiljöfrågor.

Tillsammans med Tyréns arbetar ÅF med utvecklingen av Ostlänkens första etapp mellan Södertälje och Trosa. I början av december mottog ÅF och Tyréns Trafikverkets arbetsmiljöpris för leverantörer till Ostlänken. ÅF och Tyréns fokus på samordning, innovation och erfarenhetsutbyte låg som grund för utnämnandet.   

- Vi är såklart stolta och glada över att vi har vunnit Ostlänkens arbetsmiljöpris. En anledning till att vi vann tror jag beror på att vi lagt in arbetsmiljöriskerna i samordningsmodellen. Det gör det enkelt och smidigt för oss att se hur riskerna kan kopplas samman med övrig verksamhet. Något som gör att vi redan nu kan arbeta med att minimera riskerna i ett framtida byggskede, säger Golshid Hadialhejazi, arbetsmiljöingenjör på ÅF och en av dem som arbetar med arbetsmiljöfrågorna för ÅF och Tyréns i arbetet med Ostlänken.

Det är första gången som arbetsmiljöpriset delas ut. Priset syftar till att lägga fokus på betydelsen av arbetsmiljön som en strategisk fråga och för att i ett tidigt skede öka medvetenheten för arbetsmiljöfrågor för att på så sätt minimera arbetsmiljörisker. Som vinnare får ÅF och Tyréns presentera sitt arbetsmiljöarbete för de övriga tävlande för att sprida bra idéer och arbetssätt till andra i branschen.