This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Nyhet

ÅF långsiktig logistikpartner för bygglogistiken vid Norrlands Universitetssjukhus

Norrlands Universitetssjukhus genomgår både om- och nybyggnation och sedan 2017 har ÅF har helhetsansvar för bygglogistiken. Effekterna blir lägre byggkostnader, mindre påverkan på miljön och kortare byggtider.

ÅF har tillsammans med Myloc och DB Schenker, som är strategiskt valda samarbetspartners för uppdraget, designat och implementerat en specialanpassad bygglogistiklösning. Som logistikpartner har ÅF utformat logistikstrukturen utifrån en grundlig logistikanalys av material- och informationsflöde, behov och förutsättningar. ÅF implementerar, styr och sköter om logistikstrukturen för att garantera effektiv och hållbar logistik. Västerbottens läns landsting är kund för uppdraget där byggnationer för ca 1 miljard SEK per år skall genomföras inom sjukhusområdet fram till 2023.

- Det känns roligt och spännande att få göra det här tillsammans med Västerbottens läns landsting och våra samarbetspartners. ÅF kan skapa en bra helhetslösning inom logistik för att det ska bli billigare och mer effektivt för sjukhuset. I detta fall räknar vi med besparingar åt kunden på 10-15%, säger Petter Wadmark, projektledare från ÅF.

Minskade transporter positivt för miljön och säkerheten

Strax utanför Umeå stadskärna, hos DB Schenker, ligger bygglogistikcentret dit leverantörerna skickar sitt material. Härifrån samordnas byggvaruleveranserna och på så vis minskar antalet transporter in till sjukhuset vilket är positivt såväl för miljön som för säkerheten på sjukhusområdet. Varje dag vistas massor av människor, både personal, patienter och besökare på sjukhusområdet. Byggleveranser in till sjukhuset aviseras i det gemensamma systemstödet, Myloc Construction, och resurser som bla. lossningspersonal allokeras för bättre användning av yta och personal.

Det gör att det blir mindre materialupplag inne på sjukhuset. Något som Malin Viklands, projektchef på Västerbottens läns landsting tycker är bra.

- ÅF tar ett helhetsansvar för bygglogistiken här på NUS och har tagit fram en logistiklösning som gör att vi på VLL kan känna oss trygga i att materialflödet kommer fungera effektivt utan att verksamheten störs av in- och uttransporter under byggtiden.

Digitaliserade varuflöden

Myloc digitaliserar hela varuflödet från leverantör till byggprojektet och gör informationen tillgänglig för alla berörda i leveranskedjan, såväl på webben som i appen. Några av de funktioner som finns är en lossningskalender för bokning av lossningszoner och resurser, möjlighet att avropa kollin från bygglogistikcentret, spårbarhet på kollinivå och uppföljning av mätetal.

Robert Björnerbäck, som är ansvarig för DB Schenkers insats i projektet beskriver hur de arbetar.

- Vi tar reda på var materialet ska användas och levererar det till rätt hus och rätt rum på rätt våningsplan. Vi frigör hammartid till snickarna och målartid till målarna så att de kan arbeta med det de ska göra istället för att leta efter material. Vi får absolut inte störa verksamheten. Patienterna ska inte märka att vi eller byggarna är på plats

Digitaliseringen tillsammans med den inbärningsservice som DB Schenker tillhandahåller på sjukhusområdet gör att ingen behöver leta efter material. Dessutom kan hantverkarna fokusera på byggprocessen och överlåta hela materialflödet till logistikpartnern. Inbärning är bokad för ca 70% av de kollin som DB Schenker lossar på sjukhusområdet, vilket tyder på att det är en uppskattad funktion.

I en enkät, framtagen av ÅF, som entreprenörerna svarat på under våren 2018 gällande effekter av logistiklösningen, var många positiva med kommentarer som att "smidigheten i systemen och hur mycket tid vi sparar och kan lägga på mer produktiva saker".

Någon tar helhetsansvaret

Under hösten ökar aktiviteterna vid byggprojekten och det kommer bli högtryck på logistiken, såväl operativt som systemmässigt.

- Implementationen har gått bra och såväl entreprenörerna på projektet som personalen på bygglogistikcentret känner sig nu bekväma i Mylocs systemstöd. Fokus under hösten är att successivt även inkludera leverantörerna i systemet för att få full spårbarhet och transparens hela vägen från leverantör till byggarbetsplats. Först då har vi verkligen lyckats knyta ihop projektets hela logistikflöde av leveranser och material i ett gemensamt system, säger Magnus Rydberg, delprojektledare för systemstödet från Myloc

ÅF ser att behovet av denna typen av uppdrag i framtiden ökar, just för att kunden kan se nyttan i att någon tar helhetsansvaret. Logistiklösningen är skalbar vilket gör att den fungerar till både stora och små projekt. Vid framtida upphandlingar vill Petter Wadmark att ÅF kommer med tidigt i upphandlingsprocessen helst innan projektering och inköp.

- Kan vi vara med i ett tidigt skede kan vi också leverera en helhetsprodukt som tänker på helheten från början, både tids-, miljö och säkerhetsmässigt. Det finns mycket tid och kostnader att spara med en bra helhetslösning inom logistik, säger Petter Wadmark, projektledare från ÅF.

Malin Viklands, projektchef på Västerbottens läns landsting håller med och ser vikten av att tidigt i processen inkludera en logistikpartner.

- Om man redan från början har upphandlat logistikpartner blir det tydligt vem som har ansvaret. Det underlättar arbetet för alla inblandade, säger Malin.