This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Nyhet

ÅF i Uppsala satsar på rymdteknik

Hallå där Johan Tenstam, sektionschef inom Digital Solutions i Uppsala, ni arbetar bland annat med spännande områden som rymdteknik och datacenter. Berätta lite om vad som är på gång.

Absolut, på min sektion är vi 35 kollegor med verksamhet inom Försvar & Samhällssäkerhet och ICT. Vi hjälper kunder att utveckla säkra framtidssystem till gagn för hela samhället, vilket även inkluderar spännande satsningar inom rymdteknik och datacenter.

Vi har både juniora och seniora roller, såväl specialister som generalister och jag tycker att vår styrka är just vår mix av kompetenser, erfarenheter och tjänster som fungerar för olika typer av kunder och uppdrag. Vi kan flexibelt sätta ihop kundanpassade team. Personalen får på så vis också möjlighet till roliga, varierande och utvecklande uppdrag.

Berätta lite mer om er satsning inom rymdområdet.

Ja, utvecklingen inom satellitområdet drivs mycket av IT-entreprenörerssatsningar på rymden och en förändrad hotbild världen över som krävernya lösningar för global kommunikation och övervakning.Allt detta har drivit på utvecklingen av globala nät av intelligenta samverkande miniatyrsatelliter. Omställning till gröna bränslen pågårockså. På vårt kontor i Uppsala har vi mångårig erfarenhet fråninternationella kunduppdrag för utveckling av avancerade mobila satellitkommunikationssystem, och vi har även uppdrag inom nanosatellitområdet. I samverkan med andra ÅF-kontor satsar vi nu vidare inom rymdområdet.

Och vad handlar datacentersatsningen om?

En effekt av det ständigt ökande digitala beteendet i samhället är all den data som genereras och som också måste lagras och bearbetas. Framväxten av datacenter i Sverige och Norden har under senare år gått väldigt fort. Från vårt Uppsalakontor driver vi en stor satsning på datacenter. Tillsammans med övriga divisioner på ÅF har vi all den kunskap som krävs för att kunna stödja, kravställa och utveckla verksamheter med behov inom datacenterområdet.

Slutligen, kan du berätta lite om ÅF i Uppsala i stort?

Övriga sektioner på kontoret jobbar bl.a. inom industri, infrastruktur och energi samt säkra info-/IT-system. ÅF har i många år verkat framgångsrikt i Uppsala. Vi är en attraktiv arbetsgivare lokalt och många av våra kunder finns här i Uppsala, samtidigt som vi har nära till våra kunder i övriga Mälardalen. Många av våra anställda bor i Uppsalaområdet och får därmed nära till jobbet. Uppsala är en av Sveriges snabbast växande städer med ett mycket bra företagsklimat att frodas i. Närheten till Uppsala universitet med utbildning och forskning i världsklass inom några av våra verksamhetsområden är också betydelsefullt. Föreningar som tex "ICT Uppsala", där ÅF är styrelsemedlem, ger goda möjligheter att odla vårt lokala nätverk och att hitta bra samarbetspartners.

Rekryteringsbehov: junior och senior både civilt och försvar.

För att kunna bredda våra affärer och utveckla nya tjänster behöver vi även få in ytterligare förmågor till ÅF. Just nu söker jag både juniorer och seniorer för uppdrag inom sektionens verksamhetsområden. Låter det intressant? Välkommen att kontakta johan.tenstam@afconsult.com