This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Nyhet

Träffa ÅF i Almedalen

ÅF bjuder in till flera spännande samtal under Almedalsveckan om arkitektur, stadsutveckling och integritet i den smarta staden. Välkommen!

Här träffar du ÅF i Almedalen 2018.

Testbädd och hållbar stadsutveckling i Sofielund, Malmö

I området Sofielund, som är ett av polisens och regeringens utpekade utsatta områden, pågår ett utvecklingsarbete i högt tempo som tar fasta på att hitta lokala lösningar kopplade till Agenda 2030. Men vilket utrymme skapar testbädden för mer laborativa och utforskande arbetssätt? Seminariet är ett samarrangemang med Malmö Stad.

När:  2/7 juli 13:00- 13:50
Plats: Strandgatan 16A, Visby


Teknikföretagen x Teknikkvinnor

Ökad jämställdhet och större mångfald i alla avseenden är en nyckelfaktor för svensk teknikindustris konkurrenskraft och för att företagen framöver ska kunna erbjuda attraktiva karriär- och jobbmöjligheter. ÅFs VD Jonas Gustavsson deltar i paneldiskussionen. 

När: 2/7 2018 18:00 - 20:00
Plats: Industriområdet

Hur kan vi utveckla den smarta staden och samtidigt ta ansvar för medborgarnas integritet?

Den smarta staden gör det möjligt att genom samverkan över teknikområden och genom digitalisering lösa några av samhällets komplexa utmaningar och optimera resurser. Men vad händer med medborgarnas integritet när allt fler delar av staden blir uppkopplade och sammankopplade?

När: 3/7 2018 08:30 - 09:30
Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2

Hur viktig är identiteten för att städer ska vinna i konkurrensen om framtidens kompetens?

Vad krävs för att bygga en stark identitet? Hur kan städer ställa om för att locka fler unga? Vilka faktorer värdesätter den unga generationen i sin framtida hemort? Vilka framgångsexempel finns? Och hur kan den nya nationella arkitekturpolicyn stötta samhällen som vill vinna i konkurrensen?

När: 3/7 2018 13:30 - 14:30
Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2