This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Nyhet

ÅF har skapat akustik i världsklass på Nationalmuseum

Nationalmuseum är Sveriges största konst- och designmuseum. Under de senaste fem åren har den snart 150 år gamla museibyggnaden genomgått en omfattande renovering för att möta dagens krav på bland annat säkerhet, brandskydd, klimat och arbetsmiljö. Den 13 oktober 2018 återinvigdes Nationalmuseum.

Hans Thorwid/Nationalmuseum

Mycket av renoveringen kan inte ses då det är dolt i väggar, tak och golv. Det gäller även det akustiska arbetet, som till stor del göms bakom museets ytor. På uppdrag av Statens Fastighetsverk och Wingårdhs, fick ÅF totalansvar för alla ljud- och vibrationsfrågor under system- och bygghandlingsskedet vid projekteringen.

”Inför projekteringen genomförde vi detaljerade mätningar av befintlig ljudisolering mellan utställningsytor och blivande nya fläktrum, stegljudsisolering av bjälklag mellan våningarna samt rumsakustik i ljusgårdarna. Det var ett mycket omfattande och lärorikt arbete”, berättar Anna Berglöw, akustikexpert på ÅF Ljud & Vibrationer.

Stora utmaningar beträffande ljudmiljön

En av de största utmaningarna i uppdraget var de multifunktionella ljusgårdarna med nya, välvda glastak. ”Då ljusgårdarna skall kunna användas till såväl servering som föreläsningar och utställningar, ställdes mycket höga ljudkrav. Vi gjorde avancerade rumsakustiska beräkningar för ett flertal takutformningar så att den bästa kunde väljas för en optimal rumsakustik”, förklarar Anna Berglöw. De nya glastaken är utformade med små pyramider som gör att ljudet studsar mot väggarna som har en ljudabsorberande puts. ”Taken är inte bara dekorativa, utan fyller även en klar akustisk funktion. Nationalmuseum kan nu erbjuda en behaglig ljudmiljö för användaren trots de olika användningsområdena.” 

Golvet är exempel på en annan yta i museibyggnaden som döljer en akustisk funktion, det har en stegljudsdämpad konstruktion speciellt framtagen för Nationalmuseum. ”Denna är utformad för att kunna fungera ihop med de gamla bjälklagens tegelvalv och de nya installationerna som skulle läggas i den”, säger Anna och påpekar att alla utförda akustikåtgärder var nödvändiga för att Nationalmuseum nu kan erbjuda akustik i världsklass!

Relaterat innehåll