This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Nyhet

Lyckligare resenärer när ÅF förbättrar busshållplatser

ÅF har fått i uppdrag att bygga om och förbättra ca 100 busshållplatser i Dalarna, Gävleborg och Jämtland. Upprustningen ska förenkla det vardagliga resandet, något som visat sig bidra till lyckligare människor.

ÅF har fått i uppdrag av Trafikverket och NCC att ansvara för utformningen av omkring 100 nya busshållplatser i Dalarna, Gävleborg och Jämtland. Busshållplatserna uppfyller idag inte de krav på tillgänglighet som Trafikverket har satt upp och saknar bland annat hållplatsfickor, plattformar och ledstråk.

- Målet med projektet är att göra det enklare för resenärer att välja kollektivtrafik, gång och cykel och att anpassa hållplatserna för äldre och personer med funktionsnedsättningar, säger Johan Rönnbäck, Business Developer på ÅF Infrastructure i Luleå.

Enligt en studie från Karlstad Universitet finns det ett samband mellan det vardagliga resandet och graden av lycka i livet. En nöjd resenär är, enligt studien, en lyckligare människa. 

- Förhoppningsvis kan ÅF genom uppdraget öka restillfredsställelsen och därmed bidra till resenärers lycka i livet, säger Johan.

Projektet ska vara klart senast i slutet på oktober 2021.

Läs mer om och inspireras av våra projekt inom Infrastruktur och kollektivtrafik.