This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Nyhet

Kaffesump kan värma Norden

Kaffesump kan ersätta björkved, träpellets och fossila bränslen – och skapa jobb i områden med hög arbetslöshet. ÅF har inlett ett samarbete för att stödja en social entreprenör för att utveckla en helt ny typ av biobränsle.

- Det handlar om cirkulär ekonomi för att skapa hållbar utveckling i hela värdekedjan, säger Stina Tang, initiativtagare på ÅF.

Den innovativa idén med kaffeved föddes över en lunch. Det var när Stina Tang, Management Consultant Sustainability på ÅF och den sociala entreprenören Liselotte Norén som driver företaget Refo fått in kaffet som de kom att tänka på den enorma mäng kaffesump som hamnar i soporna varje år.

Borde man inte kunna ta tillvara på sumpen och utvinna något mer ur den? Ett högvärdigt, miljövänligt bränsle som skulle kunna ersätta en del av det vi eldar med i dag som till exempel björkved, träpellets och kanske till och med fossila energikällor som olja.

- Det visade sig att vi hade liknande tankar kring hållbarhet och vi kände direkt att det finns stor potential för cirkulär ekonomi i Sverige. Kaffesump är ett organiskt material som går att förbränna, vilket redan görs. Men om man istället kan ta till vara på och vidareförädla sumpen förlängs värdekedjan, säger Stina.

Liselotte Norén, Stina Tang, Mattias Svensson (Svenska Kyrkan) och Petra Dahlman (Espresso House)

Affärsidén med kaffeved tog form.

ÅF har gått in som innovations- och affärsrådgivare i projektet och har tillsammans med Liselotte och Refo knutit till sig ett antal partners: Espresso House, Svenska kyrkan, SRV och RISE. Nästa steg blir att söka forskningsbidrag för att kunna ta fram en slutprodukt och en innovativ affärsmodell samt undersöka hur samhället skulle påverkas om man kan ställa om från en del av dagens bränsle.

- Tanken är att affärsmodellen ska skapa lokala jobb och produktionen kommer i första hand att ske i förorter där det finns många samhällsgrupper med låg sysselsättningsgrad. En del av pengarna kommer att gå tillbaka till att stödja nya liknande projekt säger Liselotte Norén.

Vad är cirkulär ekonomi?

- Ett hållbart ekonomiskt system som efterliknar kretsloppet i naturen. En viktig del av cirkulär ekonomi är att se avfall som idag finns i samhället som en råvara som kan förädlas och bli något annat, säger Stina och fortsätter:
- Det här är ett jättespännande projekt som fyller en viktig del i samhällsutvecklingen eftersom hållbarhet genomsyrar alla plan.

Stina har en tydlig vision:
- Förhoppningen är att vi inom en snar framtid inte ska behöva förbränna sopor på det sätt man gör idag för att få värmeenergi. Min dröm är att vi kan jobba med open source-konceptet och att det på varje ställe där det råder arbetsbrist kan byggas produktionshubbar där det tillverkas kaffeved, säger hon.

Stina tillägger att:
- ÅF vill bidra till mer hållbara lösningar och ett drömscenario är att vi har en produkt för konsumenter och villaägare som kan ersätta björkved och pellets i hela Norden inom 2-3 år.