This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Nyhet

Gardermoen redo för 30 miljoner resenärer

Gardermoen, flygplatsen i Oslo, är navet för flygresor i Norge. Utbyggnaden av Gardermoen har pågått i sex och ett halvt år när den nya flygplatsen öppnar officiellt den 27 april. Flygplatsen har utökat sin kapacitet från 23 till 30 miljoner resenärer per år, och till en ny maxnivå på 90 starter och landningar per timme.

Utbyggnaden omfattar totalt 141 000 kvadratmeter och Oslo flygplats har fått nya taxibanor, en ny terminal med 34 incheckningsdiskar, en 300 meter lång pir med 17 gater, en intilliggande ankomst- och avgångshall och en ny järnvägsstation.

ÅF har tillhandahållit en komplett projektorganisation till Avinor, ägaren av nationella flygplatser i Norge. Avinor gav ÅF i uppdrag att övervaka alla faser i projektet, från design, konstruktion och inköp till installationer, testning, dokumentation, utbildning, uppstart och driftsöverlämnande. ÅF:s projektledare Knut Erik Norby har lett ett team med 130 projektledare och byggledare från ÅF, i nära samarbete med Avinor och mer än 600 olika entreprenadföretag. Ett utmanande arbete många gånger.

- Dels för att utbyggnaden av Oslo flygplats är ett extremt stort projekt, och dels för flygplatsen var i drift under tiden vi byggde. Trafiken ökade kraftigt under byggtiden och den fortsätter att öka. Allt detta krävde en hel del planering och samordningsarbete jämfört med standardinsatser på Oslo flygplats.

Som den första flygplatsen i världen har man valt att uppföra de nya delarna av flygplatsen enligt normerna för passiva byggnader. Passiva byggnader är extra isolerade för att minimera energiförlusterna. De nya delarna av flygplatsen har 50 procent lägre energiförbrukning jämfört med befintliga byggnader. För att klara de ambitiösa miljömålen återvinner Oslo flygplats energi från avloppsvattnet, snö som forslas bort från banorna på vintern används för att kyla byggnaderna under sommaren, effektiva isolerglas minskar energibehoven, och certifierade och hållbara material har använts genomgående i de nya områdena.

Dessutom har man ansträngt sig hårt för att bekämpa svartarbete, illegala anställningar och alla former av så kallad svart ekonomi inom projektet. Arbetet har letts av ÅF i nära samarbete med Avinor, norska LO, norska skattemyndigheter och polisen. På Avinor är de nöjda med arbetet.

- Att färdigställa flygplatsutbyggnaden i tid, inom budget och parallellt med en fullt fungerande flygplats, är helt enkelt enastående, säger Dag Falk-Pedersen, vd och koncernchef på Avinor.

ÅF fortsätter projektledningen av flygplatserna i Norge, dels med utvidgningen av icke-Schengen-terminalen på Oslo flygplats, dels med den nya militära flygbasen i Ørland där Norges nya stridsflygplan F-35 ska stationeras.