This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Nyhet

En smartphone underlättar för sjuksköterskor

Larmtrötthet är en av de största säkerhetsriskerna i sjukvården idag. För att råda bot på detta bygger Ascom en smartphone för sköterskor.

Du som sjuksköterska kan genom att endast titta ner på Ascom Mycos övre display i fickan avgöra hur du ska hantera ett inkommande larm. Eller tända stora skärmen för att läsa och göra mer. Om du är upptagen klickar du vidare larmet till en ledig kollega. Hjärtkurvor kan du numera ta emot och titta på i telefonen, och avgöra orsak och allvarlighetsgrad direkt.

Tidigt i projektet kördes prototyp-appar på inköpta Sonymobiler som hade motsvarande skärm och prestanda. De slipades ner för att passa in i 3D-printade höljen med samma formfaktor som Ascom Myco. Det räckte för att kunna testa grundläggande gränssnittsidéer ute på sjukhus runt om i världen. Enkla klickbara prototyper på smartphones användes också av UX-teamet för att testa och kommunicera idéer inom projektet och med utvecklarna.

För att hålla projektet agilt jobbade Ascom med korta dagliga videomöten över Lync där teammedlemmar i Sverige och utomlands kunde se varandras ansikten. Istället för detaljerade specifikationer användes lättare dokumentation, grafik och enkla prototyper som underlag kompletterat av tät kommunikation på Skype. Det gjorde att man kunde hantera snabba ändringar efter ändrade förutsättningar utan att drunkna i tungt dokumentationsarbete.

Läs mer på ascom.com och inUse.se.