This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Nyhet

Det senaste inom gatubelysning

Vid årets Gatubelysningsforum i Stockholm diskuterades Smart City solutions, nya samarbeten och ett långsiktigt förhållningssätt till den nya tekniken. ÅF Lighting’s Ronnie Eriksson, moderator för eventet, delar de senaste branschinsikterna.

Ronnie Eriksson. Sektionschef för ÅF Lighting i Stockholm.

Vad skulle du säga är några av de viktigaste sakerna som lyftes fram under konferensen?

Vi hade många intressanta diskussioner under de här dagarna, bland annat om Smart Cities och hur vi tror att framtidens gatubelysning kommer att se ut. Det finns många lösningar som är ”smarta” idag, men det är först när vi kombinerar dessa som vi kan nå riktigt bra och effektiva lösningar, redo att möta framtiden.

En annan viktig sak som togs upp var hur vi mer effektivt kan arbeta tillsammans över de olika avdelningarna och yrkesrollerna för att nå ett större genomslag när vi presenterar belysningsförslag till politikerna. Ju fler vi är som supportar ett nytt förslag desto större chans är det att de tar risken och satsar på nya lösningar. Vad gäller tekniken så pratade vi en del om hur vi bör prioritera enklare funktioner i armaturerna som verkligen fungerar, än att försöka utveckla avancerade system som inte används.

Vad bör vi tänka på när vi går mot en mer teknisk framtid?

Jag tror att det är viktigt att vi inser att dagens belysning och teknik inte ser ut som den gjorde förr. Idag har vi tillgång till armaturer som är mycket mer miljövänliga, som är energisnåla och klarar av betydligt mer än vad de gjorde för några år sedan.

Men med det sagt så går det inte heller att sätta upp en armatur och sen förvänta sig att den ska fungera i 30 år utan att man underhåller den. Det måste till ett långsiktigt förhållningssätt till belysning; vi måste få våra beställare att inkludera en underhållsbudget anpassad till den nya tekniken när de upphandlar vägbelysning och att de i allmänhet måste räkna kostnaderna utifrån ett livscykelkostnadsperspektiv. Att börja göra det vi kallar ”Total Cost of Ownership” dvs. att kanske räkna på vad en installation kostar per kilometer under en livslängd istället för att bara räkna på själva investeringskostnaden är ett steg i utvecklingen.

Detta var andra gången du var moderator för Gatubelysningsforum. Hur tycker du att det gick?

Jag tycker att det var väldigt lyckat! Det var mer folk i år än tidigare och det kommer säkert att växa ännu mer. Det är spännande och otroligt viktigt att människor från så många branscher samlas på samma ställe; det blir spännande resonemang, och information delas och sprids mellan yrkesgrupperna. Mitt jobb var bland annat att sätta programmet och se till att det var en bra balans mellan inspiration, fakta och diskussioner. Något som jag tycker att vi lyckades med riktigt bra.