This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Nyhet

ÅF vinner ramavtal med Vattenfall vindkraft

ÅF och Vattenfall Europe Windkraft GmbH har tecknat två nya ramavtal som omfattar projektledning och projektering inom elkraft.

Vattenfall har ambitiösa expansionsplaner inom vindkraft. Nya vindkraftparker planeras i Sverige, Danmark, Storbritannien och Nederländerna.

– Vi har tidigare med stor framgång Ievererat lösningar och tjänster till Vattenfalls vindkraftsprojekt i Sverige. I och med de nya ramavtalen öppnas nu möjligheter att leverera till Vattenfalls alla större vindkraftsprojekt i norra Europa, säger Thomas Nilsson, kundansvarig Vattenfall på ÅF.

Det första ramavtalet avser tekniska konsulttjänster inom Electrical Project Management, det andra inom Electrical/Project Engineering and Infrastructure Specialists.

Båda avtalen sträcker sig över åren 2017 – 2021 med option på förlängning med 1+1 år.