This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Nyhet

ÅF prisas av Trafikverket

Trafikverket ger innovationsbonus till ÅF för nya tekniska lösningar som ger besparingar i Ostlänken

ÅF och Tyréns har tilldelats totalt 950 000 kronor för sina innovativa BIM-lösningar inom tre områden. 

- Det är riktigt bra för hela branschen att Trafikverket stimulerar innovationstänk på det här sättet. Det gläder mig att vårt kreativa och strategiska arbete med BIM får detta erkännande, säger Malin Hubertsson, ÅFs uppdragsledare för Ostlänken.

De tre innovationerna som har belönats kommer att underlätta arbetet, ge bättre tekniska lösningar samt spara tid och pengar:

  • Ny presentationsmotor effektiviserar samordning och granskning av 3D-modeller.
  • Ny teknisk lösning för att underlätta maskinstyrning från modeller i bygghandlingsskedet.
  • Ny metod för standardiserad märkning av objekt som underlättar granskning och kvalitetskontroll.

- Vi har återigen visat varför ÅF och Tyréns är branschledande inom BIM. Tack vare prissumman kan vi investera ännu mer i BIM-utveckling. Detta gynnar både oss och våra beställare, säger Malin.

ÅF arbetar tillsammans med Tyréns med utvecklingen av Ostlänkens första etapp mellan Södertälje och Trosa och omfattar projektering av järnvägsplaner med miljökonsekvensbeskrivning, systemhandlingar och gestaltningsprogram. Arbetet ÅF utför nu kommer att stå till grund för standarden för hela Ostlänken.