This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Nyhet

ÅF bygger fyra spår mellan Malmö och Lund

Entreprenörerna NCC och spanska OHL har valt ÅF som konsult för projektering i totalentreprenaden för en av Sveriges mest trafikerade järnvägar.

Bild: Trafikverket

Under sommaren valde Trafikverket att tilldela totalentreprenaden ”Lund-Arlöv, fyra spår” till ett Joint Venture mellan NCC Sverige AB och OHL från Spanien. NCC och OHL har nu valt ÅF som konsult för projekteringen.

ÅFs uppdrag är att utreda och projektera bygghandling för totalentreprenaden inom områdena Mark, Väg/Gata, Stationer och Banteknik för temporära och permanenta tekniska lösningar utmed sträckan.

I entreprenaden ingår förutom design och produktion av det temporära dubbelspåret och det slutliga fyrspåret, ett femtontal broar, nya vägar och anslutningar för att öka tillgängligheten. Utöver det ingår en övertäckning på sträckan i form av en järnvägstunnel på 400 m.

Större delen av det nya fyrspårets slutläge kommer ligga nedsänkt i ett betongtråg ca 6-7 meter under befintlig marknivå för att minska bullerstörningar för boende utmed sträckan.

Järnvägssträckan mellan Lund och Arlöv är en av Sveriges mest trafikerade järnvägar. Ombyggnationen av järnvägssträckan, från två till fyra spår, ska generera i en större kapacitet på stambanan samt minska trafikstörningar, och i förlängningen en ökad punktlighet och bättre möjligheter för hållbart resande.

Spåren beräknas färdiga i december 2023.

Bild: Trafikverket